Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Vítězi soutěže Přírodovědný klokan se na naší škole stali Adam Janík a Milan Haminger

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Marek Henc

Ve středu 12. října se v aule gymnázia konal další ročník soutěže Přírodovědný klokan.
Soutěže se účastnilo 103 zájemců z řad studentů tercií a kvart (kategorie Kadet), dále
pak 78 zájemců z řad studentů kvint, sext, prvních a druhých ročníků (kategorie Junior).

Otázky v této soutěži měly prověřit znalosti studentů z oblasti technických a přírodních
věd, tedy z matematiky, fyziky a biologie, v kategorii Kadet navíc ještě ze zeměpisu,
v kategorii Junior namísto zeměpisu byly otázky z chemie.

 

V kategorii Kadet (pro tercie a kvarty)  se nejúspěšnějšími řešiteli stali:
1. místo  110 bodů   MILAN  HAMINGER  ( KVARTA  B )
2. místo    90 bodů   JIŘÍ KOHL  ( TERCIE  B )
3. místo    89 bodů   ANEŽKA  HLAVÁČOVÁ  ( KVARTA  B )

 

Kategorie Junior (pro kvinty, sexty 1. a 2. ročníky)  má následující vítěze:
1. místo   88 bodů   ADAM  JANÍK  ( KVINTA  B )
2. místo   85 bodů   KATEŘINA  JAROŠOVÁ  ( 1. A )
3. místo   83 bodů   MAXMILIÁN  NOVÁK  ( KVINTA A )

 

Podrobnější  informace se můžete dozvědět v příloze tohoto článku, kompletní seznam výsledků
mají příslušní vyučující matematiky, biologie, fyziky a chemie nebo zeměpisu.

 

Všem soutěžícím děkujeme za účast,  vítězům gratulujeme!

Jitka Piskačová, Milan Haminger  a  Marek Henc

Přílohy

 Výsledková listina kategorie Kadet [134 kB] Výsledková listina kategorie Junior [160 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Matematika
Fyzika

Virtuální prohlídka