Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Profilová fotografie
Ing. Věra Helceletová
učitelka
Třídní učitelka 3.C. 
BIOPCVTEVSEB
 Út
 274

Nejnovější články

Kvinta A v Botanické zahradě MU Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

2 fotografie

V den stávky odborů MHD odešla Q.A a p. Helceletová pěšky do Botanické zahrady MU v Brně. Zde studenti vyplňovali pracovní listy, týkající se skleníků a pak si prohlíželi venkovní sbírky rostlin. Byl to den plný slunce a biologické pohody.

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Exkurze do Antroposu s K.B

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

3 fotografie

V úterý 14.6.2011 absolvovala třída kvarta B (v rámci výuky geologie a paleontologie) exkurzi do Antroposu, věnovanou vývoji člověka a vyhynulým zvířatům čtvrtohor. Zdarma navíc jsme si mohli prohlédnout i výstavu originálů kreseb mistra Buriana.

Exkurze sekund v ZOO brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

2 fotografie

V pátek 17.6.2011 sekunda A a B absolvovaly exkurzi v ZOO Brno. Úvodem si třídy vyslechly přednášku o savcích ČR a potom vyrazily po skupinkách do prostor ZOO, kde měly za úkol vyplňovat odpovědi na zákeřné otázky (připravené p. Helceletovou a p. Punčochářovou).

Výběr studentů pro projektové setkání Comenia v Hamburgu v říjnu 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Titulní obrázek článku

Studenti sext, septim, 2. a 3. ročníků BIGY, kteří mají zájem účastnit se projektu Comenius, a to 26.9. až 1.10.2011 v Hamburgu, nechť se dostaví ve čtvrtek 9.6.2011 o velké přestávce do kabinetu BIO a TEV (dveře 274).  Dostanou zadané úkoly, jejichž kvalitní splnění je podmínkou zařazení do výběru.  Nejlepších 6 studentů pak bude mít možnost reprezentovat školu na projektovém setkání v Hamburgu.

Comenius - Game of Proteins - pracovní setkání učitelů ve Vídni

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Titulní obrázek článku
 – 

Ve dnech 11.5.2011 až 14.5.2011 se účastnily prof. Krumpholcová a Helceletová pracovního setkání učitelů 11 škol z 10 zemí (Česká republika, Slovenská republika, Litevsko, Lotryšsko, Chorvatsko, Francie, 325Německo, Maďarsko, Německo, Rakousko), které proběhlo ve Vídni na gymnáziu Kalksburg.

Setkání sloužilo přípravě podzimního výjezdu do Hamburku, kde budou studenti spolu s učiteli pracovat v laboratořích. Budou provádět experimenty zahrnující in-vitro genovou expresi GFP a proteinovou analýzu pomocí SDS-PAGE v různých variacích. Studenti Bigy, kteří by se chtěli tohoto projektu zúčastnit, ať se hlásí v kabinetu BIO a TEv (274) u prof. Krumpholcové. Výběr bude proveden na základě předem vyhlášených kritérií.

Den Země na BIGY 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

3 fotografie

V úterý 19.4.2011 probíhala na BIGY akce věnovaná Dni Země.

Zúčastnily se třídy prima A a B. V 8.00 se třídy sešly v aule školy, kde se podívaly na prezentaci o Dni Země, o třídění odpadů a celkově udržitelném rozvoji života na Zemi. V 9.00 pak vyrazily do přírody. Protože je "náš" Wilsonův les uzavřen, šli jsme až k Antroposu, k řece Svratce. Zde se studenti rozdělili do skupinek a pracovali na 2 biologických úkolech (fauna  a čistota řeky, život na stromech parku – s pomocí vyučujících biologie – p. Helceletové a p. Reiterové). Na závěr pak uklidili břehy řeky.

Geologie

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Nejdůležitější, ale i nejkrásnější není jen biologie, ale také geologie.

Nejdůležitější, protože zasahuje a zahrnuje všechny ostatní obory biologie, jako je botanika, zoologie, nauka o člověku, ale i geografie, fyzika, chemie... Geologické síly jsou schopné Zemi zničit (tsunami, zemětřesení, sopky, sesuvy půd, eroze), ale i tvořit (úrodná sopečná půda, termální a jiné lázně, tektonická pohoří, překrásné přírodní útvary, ...)

Biologie (eseje studentů)

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Přetíženi informacemi, mozky ztěžklé povinnostmi, zasedáme do lavic některé z učeben ve třetím patře, abychom si prošli svou pravidelnou hodinou biologie. Přiznávám, že ne vždy dokáži udržet pozornost, biologie nikdy nebyla můj obor. Vždycky mi stačilo vědět jen málo a byla jsem spokojena. Často se ale stane, že se v látce dospěje k něčemu tak poutavému, že i já zvednu oči a vymotám se z vlastních myšlenek, abych vyslechla zajímavý výklad. Nejvíc mě baví povídání o nemocech, o věcech, které jsou neustale přítomny kolem nás a mohou se kdykoli stát součástí našeho života. Rozhodne není marné vědět i něco o tom, jak funguje naše tělo, nebo mít možnost jít po přírodě a alespoň občas se zastavit a říct si: "Ajhle, tuhle kytku přeci znám, vždyť to je kokoška pastuší tobolka!" Je mi jasné, že já, člověk fyzikou, chemii a biologii proste nedotknutelný, nikdy nepojme všechny ty informace výkladu, ale je příjemné vědět, že i pro nás, ne-biology, může být užitečné si sem tam něco zapamatovat.

Nabídka volitelných předmětů PK BIO

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

Přílohy

 Nabídka volitelných předmětů a kroužků BIO pro školní rok 2012/13 [426 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Biologie
Celý článek...

Virtuální prohlídka