Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Vytvoř si svou Periodickou soustavu prvků – studentská soutěž

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

Titulní obrázek článku
 – 

Studenti BIGY, pojďte dát průchod své fantazii a přitom se i něco naučte a třeba i vyhrajte nějakou cenu. PK Chemie vyhlašuje na měsíc duben 2016 soutěž pro studenty 1. ročníků a kvint o nejlepší a nejoriginálnější PSP. Pokud by se soutěže chtěl zúčastnit i někdo z ostatních ročníků, je potřeba se domluvit se svým vyučujícím chemie. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce i týmy (max. 3. studenti), kdy jediným limitujícím faktorem je formát vytvořené tabulky A3 (dva velké sešity). Studentské práce prosím odevzdávejte v papírové nebo elektronické formě nejpozději do 22. 4. (Pa) v kabinetu chemie (dv. 239) nebo Dr. Tarabovi. Odborná porota z řad vyučujících přírodovědných předmětů vybere ty nejlepší práce a k nim pak následně proběhne internetové hlasování. PK Chemie pro účastníky a výherce připravila zajímavé a v chemii užitečné ceny.

Za PK Chemie  J. Taraba

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Tvorba
Chemie
Žáci

Virtuální prohlídka