Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Jedná se o dvoustránkový dokument. Vytiskněte jej, prosím, oboustranně na 1 papír.

Přílohy

 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy [147 kB]
Celý článek...

Projekt „SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách“

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 
11 fotografií

Naše škola se zapojila do projektu „SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách“. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Více informací o tomto projektu naleznete v příloze a na stránkách http://www.sever.ekologickavychova.cz a http://www.lipka.cz .

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Výsledky sportovních dnů BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jakub Zatloukal

 – 

Výsledky atletiky a míčových her konaných ve dnech 24.6. a 27.4.2011.

Výsledné pořadí nejsportovnějších tříd nižší gymnázium:

1. Sekunda A

2. Tercie B

3. Kvarta B

Výsledné pořadí nejsportovnějších tříd vyšší gymnázium:

Hudební matiné: bonbonky našich studentů

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

Titulní obrázek článku
 – 

29. června 2011 od 10.15 v sále B5

pořádá kabinet hudební výchovy, účinkují studenti gymnázia a jejich hosté

moderují Lucia Jánska a Martin Svoboda

1. Německé divadlo
studenti kvinty A a sexty B pod vedením Hany Hrochové

2. Kosí Jano (lidová)
Magdaléna Matyášková (2.B) – zpěv
Šárka Ningerová (2.B) – zpěv

Gymnázium sv. Františka v Malackách - nová družební škola BiGy

Vydáno:

 | 

Autor: Mons. Ing. Pavel Konzbul, Dr.

Titulní obrázek článku
 – 

V úterý 31. května 2011 navštívila třída Sexta B naši novou spřátelenou školu, církevní gymnázium sv. Františka v Malackách na Slovensku. Všichni jsme byli neobyčejně přátelsky přijati paní ředitelkou. Studenti statečně hájili barvy naší školy i ve sportovních kláních. Hostitelé nás provedli školou a ukázali jejich město. Možná poprvé v historii obce kvůli nám zastavil na místní stanice rychlík EC. Celý den byl naplněn množstvím pěkných zážitků, za které vděčíme také hostiteli. V příštím školním roce zase na oplátku bude naše gymnázium hostit studenty ze slovenského gymnázia.

Zapojení studentů kvint do projektu Pražský model OSN

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 
2 fotografie

Na začátku školního roku jsme byli v hodině ZSV informováni o možnosti zúčastnit se Pražského studentského summitu, a to konkrétně modelu OSN. Jelikož se nám tato nabídka zalíbila, rozhodli jsme se napsat vstupní esej o jednom z členských států OSN Egyptě, na základě které jsme byli vybráni. V průběhu listopadu až února jsme se ve složení Jiří Blaha, Daniel Kolář, Marek Pivoda, Filip Vlček zúčastňovali přípravných setkání tzv. workshopů, kde jsme se podrobně seznámili s činností jednotlivých orgánů OSN. Semináře doplňovaly přednášky mnoha zajímavých hostů z oblasti politiky a diplomacie. Program vyvrcholil březnovou závěrečnou konferencí v Pražském kongresovém centru, kde měli všichni účastníci možnost ukázat, co se v průběhu několika měsíců naučili o práci v mezinárodní organizaci. Řešili se zde jak současné světové problémy, tak i body agendy, které jsme si předem odhlasovali. Na jednání se tak dostala témata jako udržitelný rozvoj, proliferace jaderných zbraní, subvence v zemědělství či kybernalita. Před konferencí jsme navštívili ambasádu Egypta, státu, který jsme v rámci modelu po celou dobu zastupovali, a zjišťovali jeho postoj k dané tématice.

Kvinta A v Botanické zahradě MU Brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

 – 
2 fotografie

V den stávky odborů MHD odešla Q.A a p. Helceletová pěšky do Botanické zahrady MU v Brně. Zde studenti vyplňovali pracovní listy, týkající se skleníků a pak si prohlíželi venkovní sbírky rostlin. Byl to den plný slunce a biologické pohody.

Exkurze do Antroposu s K.B

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

 – 
3 fotografie

V úterý 14.6.2011 absolvovala třída kvarta B (v rámci výuky geologie a paleontologie) exkurzi do Antroposu, věnovanou vývoji člověka a vyhynulým zvířatům čtvrtohor. Zdarma navíc jsme si mohli prohlédnout i výstavu originálů kreseb mistra Buriana.

Exkurze sekund v ZOO brno

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

 – 
2 fotografie

V pátek 17.6.2011 sekunda A a B absolvovaly exkurzi v ZOO Brno. Úvodem si třídy vyslechly přednášku o savcích ČR a potom vyrazily po skupinkách do prostor ZOO, kde měly za úkol vyplňovat odpovědi na zákeřné otázky (připravené p. Helceletovou a p. Punčochářovou).

Virtuální prohlídka