Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nové příspěvky

Projekt Zachraňte rorýse! s 2.C

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Projekt Zachraňte rorýse! s 2. C

Impulzem k zahájení tohoto "rorýsího" projektu byla iniciativa paní prof. RNDr. Hany Librové CSc. z FSS MU,  která oslovila vyučující biologie a nabídla morální a finanční podporu tohoto projektu, čehož si velmi vážíme a i touto formou opět děkujeme. 

Přílohy

 Stručné informace o rorýsech [194 kB] Zákonná ochrana rorýsů [34 kB] V dynamickém světě - článek prof. RNDr. Hany Librové CSc., pubikován. v Respektu [27 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Celý článek...

Soutěž Silový čtyřboj hoši a Čtyřboj zdatnosti dívky pro SŠ

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Snopek

Titulní obrázek článku

6. 4. 2011 proběhla v Brně okresní a krajská soutěž silových disciplín. Účastnily se vítězové školního kola, tzv. BIGY – talent silových disciplín 2011 ve složení:

Březina Jiří 162 bodů
Fráňa Pavel 161 bodů
Vejmělek Adam 151 bodů
Mikeš David 145 bodů

Coufalová Dominika 195 bodů
Juřenčáková Petra 193 bodů
Malanová Simona 185 bodů
Chroustová Kateřina 171 bodů

Recitace opět ožila

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

Titulní obrázek článku

Studentky Magdalena Vyskočilová (1.B) a Gabriela Franzová uspěly v recitační soutěži Brněnské kolo a postoupily do kola krajského. Magdalena se umístila na druhém místě, vystoupila s bajkou Chudý boháč od Ivana Andrejeva Krylova. Její umělecký přednes hodnotící komisi nadchl natolik, že dokonce byla favoritkou pro místo první. Nakonec však porotci zvolili místo druhé, aby Magdalenu donutili v dalším kole více bojovat. Gabriela získala místo třetí s básní od Jiřího Žáčka Trestaurant u Bumbrlíčka. Gabriela už několik let navštěvuje dramatický kroužek, její projev je spontánní a dynamický. Krajské kolo se uskuteční v soboru 5. 3. 2011.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Brněnské kolo - víceoborová soutěžní přehlídka

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Brněnské kolo – víceoborová soutěžní přehlídka

Studenti naší školy byli v Brněnském kole opět úspěšní!

Literární obor:
Próza
Cena – Hana Ondrůjová, 4. B
Čestné uznání – Zuzana Slámová, kvinta B
– Martin Binder, 3. A
Poezie
Čestné uznání – Vojtěch Frodl, septima B
– Anna Jordanová, sexta B
– Pavel Gallina, sexta B
(pozn.: v literárním oboru se neuděluje 1., 2. a 3. místo, nýbrž Cena)

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Chyť příležitost za pačesy!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Uvažuješ o studiu ekologie, geoinformatiky nebo mezinárodních rozvojových studií?

Tak právě pro Tebe je určen aktivní týden v Jeseníkách, který pořádá od 4. - 9. 9. 2011 Centrum ekologických aktivit Sluňákov ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. 

O akci je velký zájem, proto je vyhlášena soutěž o účast!!! 

Letní biologické soustředění Arachne 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Sdružení Arachne, o.s. spolu se studenty a pedagogy z Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy každým rokem připravuje 14-ti denní odborné
biologické soustředění pro středoškoláky z celé ČR a SR.

Letos proběhne ve dnech 24.7. - 7.8. 2011 v Kořenově v Jizerských horách na horské chatě Zvonice.

Filmový maraton - Planeta Země BBC - na Lipce Kamenná

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

 První aprílový den se koná od 15 hod na pracovišti Lipky Kamenná 20 velmi zajímavý "filmový maraton" - promítání jedenáctidílného dokumentárního cyklu BBC Planeta Země (11x60 minut dechberoucích záběrů odkrývajících tajemství života od pólů k rovníku).

Účastníkům bude umožněn nocleh na matracích ve vlastních spacácích, k dispozici bude za poplatek i drobné občerstvení.Účast nechť zájemci potvrdí emailem na adresu: hana.klenovska@lipka.cz, kam také můžete směřovat své případné dotazy.

Veřejná sbírka na BIGY ve spolupráci s Nadací Veronica

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 
2 fotografie

Děkujeme všem za věci darované do veřejné sbírky pro naši školu a Nadaci Veronica.   http://nadace.veronica.cz/

A co se bude s těmito Vámi věnovanými věcmi dít? Nadace Veronica  nám je pomůže vrátit do života   http://www.nadacniobchod.cz/

Virtuální prohlídka