Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Akce ve školním roce 2019/2020

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia a MŠ – stručná charakteristika projektu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

O to v tomto projektu vlastně jde? Vkládám shrnutí z projektové žádosti:

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Za silnou stránku považujeme zejména výuku cizích jazyků na stále vyšší jazykové úrovni, za nejslabší stránku považujeme nižší jazykovou vybavenost některých vyučujících odborných předmětů a nedostatek finančních prostředků na zabezpečení dalšího vzdělávání učitelů na jazykových a metodických kurzech v zahraničí. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky a učitelé odborných předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku odborných předmětů v cizích jazycích. Talentovaným, sociálně znevýhodněným i zahraničním studentům bude v knihovně a infocentru k dispozici proškolená pracovnice, která jim pomůže s individuálním studiem.

Zařazeno v kategoriích:

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ
Projekty
Celý článek...

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034880 

O co v projektu vlastně jde? Zde citace ze závěrečné zprávy:

Škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními školami a účastní se projektů EU i lokálních. Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni a ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky, a učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku svých předmětů v cizích jazycích.

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 

číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048019

WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS – WISA

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola získalo grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Strategická partnerství ve Výzvě 2018. Projekt WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS je zaměřen na mediální a digitální gramotnost a mediální výchovu.

Zařazeno v kategoriích:

WISA – Wise and Inventive ScreenAgers
Projekty
Celý článek...

PROJEKT ERASMUS+ KA2 WISA – WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

 – 

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola získalo grant na projekt v rámci programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2 – Strategická partnerství ve Výzvě 2018. Projekt WISE AND INVENTIVE SCREENAGERS je zaměřen na mediální a digitální gramotnost a mediální výchovu.

Pobyt dětí venku – září (Broučci)

Vydáno:

 | 

Autorka: Bc. Michaela Schnirchová

 – 
4 fotografie

Děti ze třdy Broučků na zahradě a na hřišti.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky 2019/2020, JAZZ BRNO 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Ilona Doleželová

 – 

Přijměte pozvání na další ročník Filmového cyklu (nejen) pro středoškoláky a na cyklus jazzových koncertů JAZZ BRNO 2019 (více na www.jazzbrno.cz). Permanentky k oběma akcím je možné zakoupit v kabinetu HUV u I. Doleželové do 20. září.

Filmový cyklus (nejen) pro středoškoláky proběhne opět v kině Lucerna na Minské 19, Brno-Žabovřesky. Cyklus se zde uskuteční ve třech představeních, takže si můžete vybrat, který den se vám hodí více. Vámi vybraný den (úterý, středa nebo čtvrtek) je pak třeba dodržovat. Začátky promítání jsou vždy v 18 hodin a permanentka celého cyklu stojí 580Kč. Přehled chystaných filmů i se stručnou anotací naleznete v příloze.

Expedice Albánie 2019

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Kubíček

 – 
6 fotografií

Expedice Albánie 2019

Druhý den tohoto školního roku se naše dvanáctičlenná skupina brzy ráno vydala na expedici do Albánie a Černé Hory. Pod vedením pana profesora Michala Kubíčka a dvou absolventů jsme poznávali krásy pohoří Prokletije a kulturní rozdíly Balkánu. Naše cesta vedla s několika přestupy téměř k hranicím Albánie. Využili jsme autobusy, vlak i černohorskou taxi službu a po vyřízení povolení k přechodu albánských hranic jsme se vydali do hor. V divoké přírodě jsme prožili sedm náročných dní, zejména díky překonávání výškových rozdílů naší trasy. Odměnu nám poskytly nádherné výhledy do krajiny a soužití s neporušenou přírodou. Úchvatný dojem skalnatých vrcholků znásobilo slunečné počasí a tak jsme k osvěžení využili horských jezer a říčních tůní. Celkem naše nožky našlapaly120 km s převýšením 7000 metrů.

Virtuální prohlídka