Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Předmětová komise

Fyzika

Kategorie

 Akce předmětové komise

Předměty

Sefn Seminář z fyzikyFYZ FyzikaVKF Vybrané kapitoly z fyzikySEF Seminář z fyzikyVkfn Vybrané kapitoly z fyziky
Ilustrační foto
Fyzika – základní informace

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku

Vítáme Vás na stránkách kabinetu fyziky

Pokud máte obavy, že je fyzika obtížná, potom jsou Vaše obavy na místě. Ale my se i přesto pokusíme každého fyziku naučit. Budeme se na něj zaměřovat tak dlouho, až se trefíme. Do maturity to určitě zvládneme. Pokud si chcete vystřelit z děla, tak klikněte zde.

Pro ostatní informace o výuce fyziky použijte odkazy v horní části stránky, přijďte osobně, nebo volejte:
Najdete nás ve třetím podlaží v místnostech 337 – kabinet, 338, 339, 340 – učebny.
Telefon do kabinetu je 543 429 121.

Již několik let spolupracujeme s katedrou obecné fyziky na přípravě budoucích učitelů. Posluchači MU chodí na naše gymnázium vykonávat asistentskou a učitelskou praxi. Patříme mezi pět brněnských gymnázií, které mají tuto spolupráci s Přírodovědeckou fakultou. Studenti mají možnost navštívit při exkurzích některá pracoviště AVČR – ústav přístrojové techniky, ústav fyziky materiálů, biofyzikální ústav. Kromě toho v rámci hodin fyziky navštěvujeme některé pořady a přednášky v planetáriu, technické muzeum atd.

Zájemcům o fyziku nabízíme řešení fyzikální a astronomické  olympiády, korespondenčních seminářů, kroužek elektronové mikroskopie.

Hodinová dotace

ročník 1. 2. 3. 4.
Osmileté gymnázium 1. – 4. ročník
hodiny

 

1,5

 

2

1,5 2
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium humanitní
hodiny 2 2 2 0
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium všeobecné a 5. – 8. ročník osmiletého gymnázia
hodiny         2 2 2 2 (volitelné)
ročník 1. 2. 3. 4.
Čtyřleté gymnázium přírodovědné
hodiny 3 3 3 2

Od sexty si mohou studenti volit kombinovaný předmět přírodovědná cvičení. Jedná se o teoretická a laboratorní cvičení z fyziky, chemie a biologie. Tato cvičení jsou dvě hodiny týdně. Předměty se cyklicky střídají. V maturitním ročníku si zájemci mohou zvolit seminář z fyziky.

Nejnovější články v kategorii Fyzika

Výsledky školního kola 10. ročníku Astronomické olympiády

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

Dne 13. listopadu 2012 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Astronomické olympiády. Celkem se olympiády zúčastnilo 78 studentů, úspěšných bylo 55.

V kategoriích G-H a E-F (primy – kvarty)  mohli studenti získat maximálně 40 bodů, do druhého korespondenčního kola postupují ti, kteří získali minimálně 15 bodů.

Přílohy

 úspěšní řešitelé AO [15 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Fyzika
Celý článek...

Mezioborová soutěž Žirafa

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
4 fotografie

Ve čtvrtek 13.9 2012 se v rámci Festivalu vědy konala vědomostní soutěž Žirafa. Naše gymnázium reprezetovali studenti Klára Enžlová, Helena Gricová, Marta Koláčková a Tereza Sovová z kvarty B a Petr Schuster z kvarty A. Soutěž prověřila jejich vědomosti z oborů geologie, fyzika, chemie a biologie.

Projektový týden sext a druhých ročníků - fyzika

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 

 

Program:

po 8. 10. + út 9. 10. – Měření v Ústavu přístrojové techniky Brno

st 10. 10. – výukový program "Vlnová optika" a "Příběh Sluneční soustavy" na hvězdárně na Kraví hoře

čt 11.10. – Technické muzeum Brno – návštěva technické herny, příp. některé z expozic

Úspěch našich studentů ze sekundy B v městském kole Archimediády

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

V pátek 25.5. 2012 se na ZŠ Laštůvkové konalo městské kolo fyzikální olympiády kategorie G - Archimediády.

Skvělého výsledku dosáhli žáci sekundy B:

  • Marek Pospíšil, 1. místo
  • Matěj Bagar, 3. místo
  • Alžběta Jeřábková, 4. místo
  • Karolína Hádková, 6.-7. místo
  • Helena Havelková, 8. místo

Úspěch našich studentů z kvarty A v soutěži N-trophy

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku
 – 

Hana Chladilová, Daniel Šimek a Ondřej Špaček ze třídy kvarta A se zúčastnili mezioborové soutěže N-trophy pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.

Museli se probojovat kvalifikací a v konkurenci celkem 55 týmů z jihomoravských středních škol se jim podařilo zpracovat experimentální úkoly tak, že postoupili mezi 12 nejlepších týmů do finále. Finále se konalo v sobotu 25.2 2012 v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích.
Samotné finálové úlohy vyžadovaly ze strany studentů komplexní přístup k řešenému problému z oblasti logiky, fyziky, chemie a biologie.

Věda je FAJN!!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

Titulní obrázek článku
 – 

Děcka, věda je fajn!
JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) připravilo sérii diskuzí s lidmi, kteří se pro vás mohou stát inspirací i zdrojem zkušeností, jaký jinde nenajdete.
Všichni tito lidé pracují v oblasti biologie, chemie, IT, fyziky nebo techniky, všichni jsou úspěšní v praxi a jejich práce je baví. Mnozí z nich už se studenty dlouhodobě pracují jako vedoucí stáží nebo školitelé SOČ a nyní se jich budete moci zeptat na cokoli a oni vám povědí všechno tak, jak to sami vidí.

Zařazeno v kategoriích:

Fyzika
Chemie
Biologie
Informatika a výpočetní technika
Celý článek...

Student Automotive Design Challenge 2011

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
17 fotografií

Stejně jako v loňském roce, i letos se žáci sekund zúčastnili mezinárodního projektu společnosti Honeywell. Do soutěže se zapojila celá třída sekunda B a jednu skupinku vytvořili studenti sekundy A.

Studenti si vyzkoušeli roli spolupracovníků ve vývojovém týmu. Jejich úkolem bylo na základě provedeného výzkumu trhu navrhnout a vyrobit prototyp jezdící hračky pro děti ve věku 6 - 10 let. Svůj návrh museli odprezentovat před přísným zrakem poroty. Tři nejlepší týmy ještě vytvořily video v angličtině, ve kterém zdokumentovaly svoji práci a výsledky. Vybrané video nakonec putovalo do mezinárodní soutěže.

Projektový týden pro sexty a 2. ročník

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 
2 fotografie

V  týdnu od 10. do 14. října 2011 se na našem gymnáziu konal projektový týden v řadě oborů.
Můžete si prohlédnout jednotlivé články, včetně fotografií a videí:

Zařazeno v kategoriích:

Tělesná výchova
Náboženství
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Biologie
Celý článek...

Projektový týden - fyzika

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Pavel Koukal

Titulní obrázek článku
 – 

Projektový týden proběhl ve dnech 10-14.října. Během tohoto týdne navštívili účastníci projektu řadu elektráren v okolí Brna. Autoři projektu měli za úkol porovnat různé možnosti výroby elektrické energie a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska dopadů na životní prostředí.

Výsledek jejich práce je v přiložené prezentaci.

Virtuální prohlídka