Kontakt
Mateřská škola – základní informace

Vydáno: 19. října 2014, 15.16

 | 

Autorka: Lucie Chytilová

Titulní obrázek článku

Náležitosti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou konat v období od 3. 5. 2021 – 14. 5. 2021.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřské škole provázejí, budou zápisy do MŠ probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádost můžete poslat následujícími způsoby:

1.     e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu: hana.kosikova@bigy.cz

2.     poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

3.     osobně do schránky BIGY

                                                                                                       

Co vše potřebujete poslat?

·        Žádost o přijetí – ke stažení na stránkách školy, musí být potvrzena dětským lékařem o zdravotním stavu a očkování (případně doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

·        Rodný list dítěte – kopie (kopie je součástí spisu).

·        Občanský průkaz žadatele – kopie (cizinci – povolení k pobytu – po ověření údajů proběhne skartace).

·        Dotazník pro rodiče – ke stažení na stránkách školy

 

Prosíme o vaši pečlivou kontrolu všech údajů a podpisů ať nemusíme vracet zpět.

O přidělení registračního čísla budete informováni.

Telefonní číslo do MŠ739 526 994
Vedoucí učitelkaMgr. Hana Kosíková

„Já jsem světlo světa“

Děti, které jsou vychovávány v radosti a v pozitivním nazíráním na svět, by měly být malá světélka.

Mateřská škola vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu, sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který bude propojen s duchovním obsahem, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý vývoj dítěte. Děti jsou vedeny nenásilnou formou ke vztahu a komunikaci s Bohem, formou písniček nebo spontánních modliteb vlastními slovy, budou seznamovány s obsahem Bible a s křesťanskými svátky.

Důležité je, aby si děti postupně uvědomovaly, že vztah k Bohu pro ně může být velkým bohatstvím, posilou a inspirací pro život.

Nejnovější fotogalerie v kategorii Mateřská škola
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna BrnoLingua Centrum - partnerské logoCambridge P.A.R.K. - partnerské logo