Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

ERASMUS+ Gene Editing by CRISPR-Cas9 - projektové setkání v Evreux - Francii

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

14 fotografií

V sobotu 28. 1. 2023 jsme se vydali na dlouhou zelenou cestu na severozápad, a to do Evreux ve Francii, kde se účastníme mezinárodního setkání studentů středních škol financovaného z programu ERASMUS+. Na setkání máme jedinečnou možnost realizovat experiment s použitím metody CRISPR-Cas9 a poznat nové kolegy a kamarády ze 6 evropských zemí. 

strana 1 / 2

Protože jsme se zavázali k tzv. “zelené cestě”, neletěli jsme letadlem, ale využili jsme autobus, který nás z Prahy dovezl přímo do Paříže. Cesta trvala 13 hodin. Do Paříže jsme dorazili v 7 hod ráno, uložili jsme zavazadla do automatické úschovny a vypravili se objevovat krásy Paříže. Po krátkém občerstvení jsme se vrhli do Musée Louvre, kde jsme strávili krásné 3 hodiny. Odpoledne jsme se toulali městem, obdivovali památky a užívali atmosféru města. Navečer jsme se vlakem přepravili do Evreux, kde si studenty přebraly hostitelské rodiny.

A proč jsme sem vlastně přijeli? Abychom mohli pracovat v mezinárodních skupinách na experimentu, který jsme připravili na minulém setkání v dánském Thistedu. Abychom se mohli ponořit do francouzského prostředí a abychom zažili evropskou sounáležitost naší mezinárodní skupiny.

V pondělí začal program ve škole - přivítání, teoretická příprava k experimentu prezentovaná mentory z Litvy, Francie a Řecka a pak už jsme se vrhli na samotný experiment. 

Jaký experiment tu vlastně provádíme? Pracujeme s molekulárními nůžkami, provádíme experiment za využití metody CRISPR-Cas9.  CRISPR je zkratkou pro Clustered Regularely Interspaced Palindromic Repeats a Cas9 znamená CRISPR associated protein 9 - je to metoda, za níž v roce 2020 získaly Nobelovu cenu dvě vědkyně - E. Charpentiere a J. Doudna. CRISPR-Cas 9 umožňuje velice přesnou editaci DNA. Patříme mezi první střední školy v Evropě, které mají možnost použít tuto metodu v experimentu. V jakém?

Máme k dispozici bakteriální plazmid pBR322, který nejdříve linearizujeme (protože plazmid je kruhová molekula DNA). Pak si vyrobíme vlastní gRNA (guide RNA), která je součástí komplexu CRISPR-Cas 9 a má za úkol navést tento komplex na specifickou sekvenci DNA.  Přesně v tomto konkrétním místě je pak plazmid přestřižen enzymem Cas9. Získáme tak 2 různé fragmenty DNA o poměrně přesně definované délce. To, že komplex CRISPR-Cas9 přestřihl plazmid na vybraném místě, dokážeme pomocí gelové elektroforézy. Z elektroforézních gelů pak odečteme data, vytvoříme kalibrační křivku pro marker a určíme délky našich fragmentů. Potvrdíme nebo vyvrátíme naši hypotézu. Výsledky pak shrneme do prezentace, odprezentujeme a obhájíme naše závěry. Prostě zažíváme vědeckou práci v tříčlenných mezinárodních týmech.

A k čemu je to vlastně dobré? Tato metoda je využitelná v genovém inženýrství, zejména pak při tvorbě geneticky modifikovaných organismů či v léčbě geneticky podmíněných chorob. Je to velice mocný nástroj, jehož použití je třeba regulovat a o kterém ještě moc uslyšíme. Chceme ho proto prozkoumat a přinést do našich škol informace o historii objevu této metody, o původu tohoto komplexu o možnostech využití a nebezpečích zneužití. 

Kromě vlastního experimentu, který provádíme v malých mezinárodních skupinách vedených mentory z řad studentů, si pro nás hostitelé připravili mnoho dalších aktivit. V úterý večer jsme vyslechli přednášku prof. Christopha Egles z University Evreux o biomateriálech a jejich využití hlavně v medicíně. Ve středu jsme hodnotili experiment a prezentovali a diskutovali výsledky, které jsme získali. Odpoledne jsme pak absolvovali komentovanou prohlídku města a oficiální přijetí na radnici u starosty spojené s malou recepcí. Ve čtvrtek jsme byli v Rouen v působivém muzeu Johanky z Arku a odpoledne jsme strávili ve vědeckém centru L´Atrium a expozicích o mikrobiomu člověka a medicínských vědních oborech. V pátek nás čekají sportovní aktivity v blízkém lese a návštěva univerzity v Evreux. A nakonec farewell party s národními tanci.

Po cestě zpět zase budeme mít půl dne v Paříži, kde se chytáme navštívit Musée d´ Orsay, Montmartre a baziliku Sacre Coeur.

Díky škole i EU za možnost realizovat mobilitu, kdy se potkáváme  a spolupracujeme s lidmi z Dánska, Německa, Francie, Polska, Slovenska, Řecka a Litvy. 

Projektového setkání se účastnili:

K. Krumpholcová, A. Bílková, Jana Dokulilová (3C), Karolína Košická a Jan Privarčák (SxB), Karolína Polášková (2C) a Tomáš Jurásek (SpA).

Přílohy

 JanaDokulilova_zpetnavazba.docx [17 kB] KajaKosicka_zpetnavazba.docx [18 kB] KarolinaPolaskova_zpetnavazba.docx [19 kB] JanPrivarcak__zpetnavazba.docx [16 kB] TomasJurasek_zpetnavazba.docx [15 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Projekty
Biologie
European Challenges in Gene Editing by CRISPR-Cas9
European Challenges in Modern Genetics and Epigenetics

Virtuální prohlídka