Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nejnovější články v kategorii Úspěchy

Krajské kolo konverzační soutěže z francouzštiny

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Miroslava Ševčíková

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila Konverzační soutěže ve francouzském jazyce, a byla to účast hned napoprvé velmi úspěšná.

Do krajského kola postoupili v kategorii A1 Jakub Horák (kvarta A), v kategorii B1 Filip Vlček (kvinta A) a v kategorii B2 Silvie Svobodová (septima A).

Juniorský maraton

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Punčochářová

2 fotografie

Ve čtvrtek 14.4.2011 se studenti našeho gymnázia zúčastnili Juniorského maratonu.

V konkurenci 13 družstev z celého jihomoravského kraje a nepříznivého počasí vybojovali krásné 3. místo. Do finále v Praze postupují pouze dvě nejrychlejší družstva z každého semifinále.

Štafeta běžela ve složení:

Soutěž Silový čtyřboj hoši a Čtyřboj zdatnosti dívky pro SŠ

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Michal Snopek

Titulní obrázek článku

6. 4. 2011 proběhla v Brně okresní a krajská soutěž silových disciplín. Účastnily se vítězové školního kola, tzv. BIGY – talent silových disciplín 2011 ve složení:

Březina Jiří 162 bodů
Fráňa Pavel 161 bodů
Vejmělek Adam 151 bodů
Mikeš David 145 bodů

Coufalová Dominika 195 bodů
Juřenčáková Petra 193 bodů
Malanová Simona 185 bodů
Chroustová Kateřina 171 bodů

Recitace opět ožila

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Nora Janečková

Titulní obrázek článku

Studentky Magdalena Vyskočilová (1.B) a Gabriela Franzová uspěly v recitační soutěži Brněnské kolo a postoupily do kola krajského. Magdalena se umístila na druhém místě, vystoupila s bajkou Chudý boháč od Ivana Andrejeva Krylova. Její umělecký přednes hodnotící komisi nadchl natolik, že dokonce byla favoritkou pro místo první. Nakonec však porotci zvolili místo druhé, aby Magdalenu donutili v dalším kole více bojovat. Gabriela získala místo třetí s básní od Jiřího Žáčka Trestaurant u Bumbrlíčka. Gabriela už několik let navštěvuje dramatický kroužek, její projev je spontánní a dynamický. Krajské kolo se uskuteční v soboru 5. 3. 2011.

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Brněnské kolo - víceoborová soutěžní přehlídka

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Zdeňka Růžičková

Brněnské kolo – víceoborová soutěžní přehlídka

Studenti naší školy byli v Brněnském kole opět úspěšní!

Literární obor:
Próza
Cena – Hana Ondrůjová, 4. B
Čestné uznání – Zuzana Slámová, kvinta B
– Martin Binder, 3. A
Poezie
Čestné uznání – Vojtěch Frodl, septima B
– Anna Jordanová, sexta B
– Pavel Gallina, sexta B
(pozn.: v literárním oboru se neuděluje 1., 2. a 3. místo, nýbrž Cena)

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže
Úspěchy
Žáci
Celý článek...

Úspěchy studentů ve fyzikální olympiádě

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

Pro řadu studentů je fyzika dost obtížná. Přesto se každý rok podaří některým našim studentům uspět v regionálních kolech olympiády. Zde jsou naše úspěchy z posledních let:

školní rok 2009/2010

  • Albert Stehlík, QB: 17.-18. místo v regionálním kole kategorie D
  • Jiří Černý, QB: 20.-22. místo v regionálním kole kategorie D
  • Adam Vejmělek, KA: 4. místo v krajském kole kategorie E

1. a 2. místo v okresním kole olympiády v českém jazyce

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Dana Richterová

I. kategorie /ZŠ/
Marta Koláčková TB 19 – 24. místo
Tereza Odehnalová KB 19. – 24. místo
Matteo Marchese KA 43. – 45. místo

Celkem účastníků: 66

II. kategorie /SŠ/
Kateřina Fintesová SPB 1. místo
Dominika Coufalová SPB 2. místo
Zuzana Komprdová OKB 12. – 13. místo
Pavel Niedermayer SPB 15. – 20. místo

Virtuální prohlídka