Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Organizace přijímacího řízení 2022

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2022/23 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

·        dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením

·        tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:

·        1 třídu se všeobecným zaměřením

·        1 třídu  s přírodovědným zaměřením

·        1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
12. dubna 2022 (úterý)
13. dubna 2022 (středa)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
19. dubna 2022 (úterý)
20. dubna 2022 (středa)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
10. května 2022(úterý)
11. května 2022 (středa)

Odevzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2022 na sekretariátu naší školy (každý den od 8 do 15 hodin) nebo ji poslat doporučeně poštou.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY)
Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (podrobnější informace budou uvedeny v kritériích).

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria  pro osmileté a čtyřleté studium najdete v přílohách tohoto článku.

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury je možné zakoupit každou středu od 15.00 do 17.00 hodin na vrátnici školy. 
Zhruba ve druhé polovině března 2022 budou na maily zákonných zástupců uchazečů odeslány odkazy na výuková videa, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto stránkách:

• https://prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče)

 • https://procvicprijimacky.cermat.cz ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))

• https://nadalku.msmt.cz (odkazy na výuková videa na kanále Youtube) 

Informace průběžně aktualizujeme. Sledujte občas případné změny !!!

 

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení