Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Organizace přijímacího řízení 2023

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2023/24 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):

·        dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením

·        tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41), z toho předpokládáme:

·        1 třídu se všeobecným zaměřením

·        1 třídu  s přírodovědným zaměřením

·        1 třídu s humanitním zaměřením

  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřleté studium
Řádné termíny:
13. dubna 2023 (čtvrtek)
14. dubna 2023 (pátek)

Termíny přijímacích zkoušek pro osmileté studium
Řádné termíny:
17. dubna 2023 (pondělí)
18. dubna 2023 (úterý)

Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium
10. května 2023 (středa)
11. května 2023 (čtvrtek)

Odevzdání přihlášky
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 1. 3. 2023 na sekretariátu naší školy (každý den od 8 do 15 hodin) nebo ji poslat doporučeně poštou.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy v jednom dni:
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT),  základy křesťanské kultury (vytváří BIGY).
Vliv na přijetí  uchazeče v osmiletém i čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách ve vybraných naukových předmětech (viz kritéria přijímacího řízení).

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria  pro osmileté a čtyřleté studium najdete v přílohách této webové stránky.

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury bude možné zakoupit v průběhu dnů otevřených dveří přímo ve škole. 
Zhruba ve druhé polovině března 2023 budou na maily zákonných zástupců uchazečů odeslány odkazy na výuková videa, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto stránkách:

• https://prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče)

 • https://procvicprijimacky.cermat.cz ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))

• https://nadalku.msmt.cz (odkazy na výuková videa na kanále Youtube) 

Informace o přijímání ukrajinských studentů najdete v příloze Přijímání uchazečů z Ukrajiny.

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení

Virtuální prohlídka