Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Organizace přijímacího řízení 2024

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Předpokládaný počet přijímaných studentů
Pro školní rok 2024/25 bude otevřeno celkem 5 tříd (v každé třídě maximálně 30 studentů):
·        dvě třídy v osmiletém studijním oboru (79-41-K/81) se všeobecným zaměřením
·        tři třídy ve čtyřletém studijním oboru (79-41-K/41) se všeobecným zaměřením
  Všechny výše uvedené typy studia budou vyučovány denní formou.

Termíny státních přijímacích zkoušek - 1. kolo
Řádné termíny pro čtyřleté studium: 12. dubna 2024 (pátek), 15. dubna 2024 (pondělí)  
Řádné termíny pro osmileté studium: 16. dubna 2024 (úterý), 17. dubna 2024 (středa)
Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 29. dubna 2024 (pondělí), 30. dubna 2024 (úterý) 

Termíny školního testu ze základů křesťanské kultury - 1. kolo
Řádné termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 18. března 2024 (pondělí), 19. března 2024 (úterý)
Náhradní termíny pro čtyřleté i osmileté studium: 25. dubna 2024 (čtvrtek), 26. dubna 2024 (pátek)

Případné 2. kolo přijímacích zkoušek bude vyhlášeno na základě výsledků 1. kola

Odevzdání přihlášky
Termín pro podání přihlášky je 1. až 20. únor 2024. Forma podání přihlášky bude upřesněna v průběhu ledna. Předpokládá se podání v elektronické, výjimečně papírové podobě.
Pro osmiletý, ani čtyřletý studijní obor nebude na přihlášce vyžadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

Obsah přijímacích zkoušek
Uchazeči o čtyřleté i osmileté studium  budou skládat 3 písemné testy:
test ze základy křesťanské kultury (vytváří BIGY) - proběhne v rámci jenoho dne ve druhé polovině března (viz výše - termíny školního testu ze základů křesťanské kultury - 1. kolo)
MAT, ČJ (jednotné přijímací testy dodávané firmou CERMAT) - proběhnou v rámci jednoho dne zhruba v polovině dubna (viz výše - termíny státních přijímacích zkoušek - 1. kolo)

Vliv na přijetí  uchazeče ve čtyřletém studijním oboru má také prospěch ze základní školy, u osmiletého studijního oboru prosěch ze základní školy nebudeme hodnotit.
Body se připočítávají i za účast v soutěžích a olympiádách z vybraných naukových předmětů.

Kritéria přijímacího řízení
Konkrétní kritéria  pro přijetí na osmileté a čtyřleté studium najdete v průběhu ledna v přílohách této webové stránky.

Studijní materiály k testům ze základů křesťanské kultury 
bude možné zakoupit v průběhu dnů otevřených dveří přímo ve škole. 
Na začátku března 2024 bude na maily zákonných zástupců uchazečů odeslán odkaz na výukové video, která nahradí prezenční přípravné kurzy pořádané naší školou v minulých letech. 

Studijní materiály k jednotné přijímací zkoušce je možné najít na těchto stránkách:
• https://prijimacky.cermat.cz (testy z minulých ročníků JPZ,  průvodce řešením testů, tipy a doporučení pro uchazeče)
 • https://procvicprijimacky.cermat.cz ( procvičování testů / typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení))
• https://nadalku.msmt.cz (odkazy na výuková videa na kanále Youtube) 
Přípravné kurzy k jednotné státní zkoušce z českého jazyka a matematiky naše škola nebude organizovat.

 

 

 

Přílohy

 Přijímání uchazečů z Ukrajiny [217 kB]

Zařazeno v kategoriích:

Přijímací řízení

Virtuální prohlídka