Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 24. 3. 2014

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

Přítomni

Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Ing. Věra Helceletová
Zdeněk Odehnal
P. Blažej Hejtmánek

Omluven

Ing. Jiří Brothánek

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom

Zapsala

Ing. Věra Helceletová

Program jednání

  1. Úvodní slovo předsedy rady Ing. Babáka
  2. Schválení výsledků hospodaření za rok 2013
  3. Vyjádření k návrhu rozpočtu hospodaření na rok 2014
  4. Informace o mateřské škole
  5. Náměty a připomínky členů školské rady, diskuse, závěr

Ad 1.

Přítomné přivítal Ing. Babák.

Ad 2., 3.

Ing. Onuca přednesl výsledky hospodaření školy za rok 2013 a návrh rozpočtu školy na rok 2014. Dokumenty byly jednomyslně schváleny s tím, že školská rada rozhodla o převodu zisku (kladného hospodářského výsledku) z roku 2013 do rezervního fondu (515.000,- Kč) a sociálního fondu (250.000,- Kč).

Při schvalování rozpočtu školská rada rozhodla, že rozpočet školy na rok 2014 může být sestaven jako ztrátový až do výše převodu hospodářského výsledku z roku 2013 do rezervního fondu, tedy do výše 515 tis. Kč. Případná ztráta rozpočtu roku 2014 může vzniknout náklady souvisejícími především v souvislosti s vybavením mateřské školy.

Změny oproti minulému roku:
- stravovací činnost zajišťuje škola a stala se tak plátcem daně z přidané hodnoty.

Ad 4.

Ředitel školy informoval o záměru vybudovat v přízemí školy jednu, případně později i druhou třídu mateřské školy. Všechny náklady související s vybudováním MŠ, které budou souviset s úpravami pevně spojenými s budovou (stavební náklady) hrazené externím firmám se zavázalo uhradit brněnské biskupství. Do konce dubna se očekává vyjádření hasičů, hygieny a dalších dotčených institucí.  Do konce června by měly být hotovy stavební práce, v červenci kolaudace. Od 1. 9. 2014 by měla MŠ fungovat a to buď jedna třída, nebo pokud se podaří vybudovat únikové požární schodiště, tak dvě třídy. Mgr. Jolana Němcová zatím zaštiťuje personální stránku MŠ, podle počtu tříd by měl proběhnout konkurz na 2 učitelky MŠ. V souvislosti s vybudováním MŠ v dnešním prostoru šaten budou tyto přesunuty na chodby školy ke třídám. To vyvolá nákup nových skříněk pro všechny studenty. Školská rada doporučila projednat typ nakupovaných skříněk s osobou provádějící revize BOZP a PO tak, aby skříňky byly v souladu s požární bezpečností.

Ředitel školy byl požádán o případné uspořádání volby nové školské rady. Funkční období stávající školské rady končí 30. 9. 2014.

Ad 5.

Závěr.

Ing. Tomáš Vichr,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda

 

Přílohy:

  • Zpráva o hospodaření 2013
  • Rozvaha
  • Návrh rozpočtu 2014
  • Budova školy – plán práce 2014

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka