Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výsledky překladatelské soutěže mile překvapily!

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Titulní obrázek článku

V pátek 26.1.2024 se zástupci našich “překladatelů” zúčastnili slavnostního vyhlášení “Překladatelské soutěže” na Filozofické fakultě v Olomouci. Příjemné dopoledne nebylo jen o předávání ocenění těm nejlepším, ale hlavně o odborném rozboru překládaných textů, který připravili zástupci jednotlivých kateder (anglistika, romanistika, germanistika, rusistika). Z řad profesionálních překladatelů zazněl obdiv nad vysokou úrovní středoškolských studentů v jazykové obratnosti a vyjádřili přání,  aby se studenti nepřestávali dále rozvíjet v cizím, ale i mateřském jazyce. Fakultního kola se zúčastnilo téměř 300 studentů. Konkurence byla nejenom z jiných gymnázií, ale především z gymnázií bilingvních, ale i ty, naši studenti překonali. 

Mezi zúčastněnými studenty byli Tomáš Barteček (OkB), Adéla Kabelková (3.B), Magda Kapitánová (SpB), Míša Tománková (SpA),  Alžběta Poláčková (4.B), Ema Lauermanová (SpB), Ondra Soukup (OkB) a Martin Sochorec (OkB). 

A mezi oceněnými? 

2. místo za nj Alžběta Poláčková (4.B)  3.místo za frj Ema Lauermanová (SpB) a čestné uznání za frj Tomáš Barteček (OkB)

BLAHOPŘEJEME! a věříme, že v dalších letech se budou naši studenti i nadále umísťovat na předních místech. 

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Francouzský jazyk

Virtuální prohlídka