Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Letní škola SOČ

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

Titulní obrázek článku
 – 

Pozvánka pro studenty na seminář - Letní školy SOČ

Zveme studenty na seminář Letní škola SOČ, který se koná 21.-23. září v Brně (středa-pátek). Účast na semináři je zdarma včetně ubytování a stravování, účastníci si hradí jen cestu do Brna a z Brna (v tomto směru bych vás rád požádal o pomoc s proplacením z různých školních fondů a nadací). Náplní jsou lekce týkající se tvorby odborné práce, kterou všichni využijí jak při tvorbě SOČ, tak později při zpracování bakalářských a diplomových prací:

  • Jak si vybrat téma
  • Struktura odborného textu
  • Práce s literaturou, citace
  • Příprava prezentace
  • Rétorické dovednosti
  • Psychologie, time management, zvládání kritiky, asertivita při obhajobách

Současně s touto akcí probíhá na stejném místě setkání účastníků letošní celostátní přehlídky. Podle našich zkušeností se začátečníci od pokročilých lecčemu přiučí a vrací se ze seminářů velmi motivovaní, kam až to lze se SOČkou dotáhnout 😊

Kontaktní osobou je pan Tomáš Doseděl - tomas.dosedel@gmail.com.

Veškeré informace včetně přihlášky jsou na webu http://snptm.cz/zacatecnicky-seminar-letni-skola-soc-2022/

Jako vždy upozorňujeme, že počet míst je omezen na cca 40, místa rychle mizí a nelze provádět žádné rezervace. Z došlých přihlášek se pokusíme vybrat účastníky tak, aby pocházeli ze všech krajů České republiky a z co největšího počtu škol. Obvykle proto bereme z jedné školy nanejvýš dva zájemce.

Za komisi biologie

Yveta Reiterová

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Biologie

Virtuální prohlídka