Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

BPM_projekt Erasmus K1_"Bouger, partager, manger"

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Martina Tinková

Rádi bychom vám představili projekt, do něhož se od září 2020 zapojili dobrovolníci z řad studentů tříd KB, QB,2.A, SxB a SpB - ERASMUS +_BPM pour le monde plus durable (2020-2022), který se naplno rozběhl na platformě E-twinning. Jde o spolupráci tří zemí - Francie, Španělska a České republiky. Ústřední téma je vyjádřeno třemi slovesy v názvu projektu BOUGER - hýbat se, PARTAGER - sdílet a MANGER - jíst, v rámci udržitelného rozvoje. Komunikačním jazykem je pro všechny francouzština.  V březnu (2021) proběhlo první online setkání, kde měli studenti možnost se společně seznámit a zjistit, kdo jsou vlastně ti francouzští a španělští studenti, kterým představují své prezentace, pro koho točí videa, vymýšlejí kvízy a komu píší krátké zprávy. Toto setkání bylo velmi srdečné, osvěžující a dodalo všem další sílu v pokračování projektu.  

Během podzimu (2020) studenti zpracovali téma: Pozvánka do našeho města, naší školy. V zimě se věnovali vánočním pokrmům. Na prahu jara začali trochu sportovat a vymysleli interaktivní mapu se zajímavými místy pro sportování a také sportovní kvíz. Školní rok jsme zakončili výrobou zemědělského kalendáře, kde každá země přispěla informacemi o pěstování a sklízení lokálních plodin. V příštím školním roce věříme, že se podaří uskutečnit zamýšlené mobility, a to v měsíci říjnu do Francie, v březnu (2022) do Španělska a na závěr projektu by se partneři měli sejít u nás v Brně - na přelomu dubna a května 2022.  

 

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Francouzský jazyk