Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Program: Odborník ve výuce

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Yveta Reiterová

4 fotografie

24. února se v 1.A uskutečnil program nazvaný Odborník ve výuce. 1.A navštívila RNDr. Svatava Kubešová z Moravského zemského muzea, která se spolu s prof. Reiterovou věnovala výuce mechorostů. Během vyučovacího bloku studenti nasbírali v okolí školy různé druhy mechů, pozorovali a určovali je pod mikroskopem; snažili se je rozpoznat podle určovacího klíče. Z mechu mj. také studenti dělali preparáty. 

Další součástí programu byla odborná přednáška věnovaná mechorostům, ale také významu, ekologickým hlediskům, potravním řetězcům v přírodě a ochraně přírody. Poslední částí výukového programu bylo také poznávání okolí školy, vč. druhové rozmanitosti lesa. Studenty projekt zaujal a líbil se jim.

Y. Reiterová

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Environmentální aktivity
Biologie

Virtuální prohlídka