Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Získání přístupových údajů do Bakalářů

Vydáno:

 | 

Autorka: RNDr. Alena Pavlačková

Vážení rodiče studentů prvních ročníků a prim,

v přílohách tohoto článku najdete návody pro získání Vašich přístupových údajů (jména a hesla) k systému školní agendy Bakaláři. Podmínkou úspěšného provedení jsou Vaše platné mailové adresy, které jsou uloženy v Bakalářích (získali jsme je z přihlášek k přijímacímu řízení).

Rodiče každého studenta mají zpravidla jeden společný účet. Pouze ve velmi výjimečných případech je možné zřídit druhý účet.

V případě, že ve škole studují sourozenci, je možné přihlašovat se k jejich účtům stejným jménem a heslem (tzv. propojení účtů).

Studentům se získáním přístupových údajů pomohou učitelé informatiky v hodinách IVT.

Pro další používání Bakalářů lze použít také mobilní aplikaci Bakaláři OnLine.