Přijímací zkoušky - nahlížení do spisů a vydávání rozhodnutí

Vydáno: 16. června 2020 7.44

 | 

Autorka: Alena Pavlačková

Vážení uchazeči o studium na naší škole,
upozorňujeme na důležité termíny v souvislosti s výsledky přijímacích zkoušek.
16. června, 13.00 - 14.00 hod - nahlížení do spisů pro čtyřleté studium v sále B5
16. června, 15.00 - 18.00 hod - vydávání rozhodnutí pro čtyřleté studium v sále B5
16. června, po 19.00 hod - zveřejnění pořadí  čtyřletého studia na webových stránkách školy

17. června, 13.00 - 14.00 hod - nahlížení do spisů pro osmileté studium v sále B5
17. června, 15.00 - 18.00 hod - vydávání rozhodnutí pro osmileté studium v sále B5
17. června, po 19.00 hod - zveřejnění pořadí  osmiletého studia na webových stránkách školy

18. června, 8.00 - 15.30 hod - vydávání rozhodnutí pro čtyřleté i osmileté studium v kanceláři školy

Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno