Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 4. 11. 2013

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Přítomni

Ing. Josef Babák
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Ing. Věra Helceletová
P. Blažej Hejtmánek

Omluven

Ing. Petr Zelenka

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsala

Ing. Věra Helceletová

Program jednání

 1. Úvodní slovo předsedy rady Ing. Babáka
 2. Představení nového člena školské rady
 3. Seznámení se závěrečnou zprávou BiGy 2013
 4. Jiné informace ředitele školy
 5. Náměty a připomínky členů školské rady, diskuse, závěr

Ad 1.

Přítomné přivítal Ing. Babák.

Ad 2.

Ředitel školy představil nového člena školské rady, spirituála školy P. Blažeje Hetjmánka.

Ad 3.

Ředitel školy seznámil přítomné se závěrečnou zprávou Biskupského gymnázia roku 2013. Výroční zpráva byla schválena.

Ad 4.

Ředitel školy informoval o škole, stavu pohledávek, úpravách v prostorách školy:

 • Pohledávky za dvěma největšími dlužníky k 31.12 2012 byly následující:
  • Antonín Brtník 315 738,- Kč
  • Pavel Rychlík 693 477,- Kč
 • V průběhu roku 2013 obě firmy ukončily nájemní vztah s BiGy – Antonín Brtník k 31. 3. 2013, Pavel Rychlík k 31. 10. 2013. Ještě během doby podnájmu byly s oběma firmami dohodnuty formy částečné kompenzace jejich závazků spočívající v dodávce služeb (výroba oken) a zboží (kuchyňské zařízení) a následném vzájemném zápočtu pohledávek. K dnešnímu dni jsou tak veškeré pohledávky vůči Antonínu Brtníkovi vyrovnány a dluh Pavla Rychlíka se snížil na 364 227,- Kč. Na úhradu tohoto zbývajícího dluhu byla již dříve sepsána dohoda o splátkovém kalendáři, podle které k úplnému vyrovnání dojde v průběhu roku 2014.
 • Činnost kuchyně byla rozšířena, jídlo se nyní dováží i na školu Matyáše Lercha.
 • Uvolněné prostory po firmě Brtník obsadila firma zabývající se reklamním tiskem.
 • Přehled oprav provedených v roce 2013 v budově školy:
  • Oprava části střechy (nový nátěr) - 161 048,- Kč
  • Oprava podlahy velkého sálu (broušení a lakování parket) - 116 838,- Kč
  • Výroba a montáž nových eurooken (20 ks) a prosklených stěn (3 ks) - 674 834,- Kč
  • Všechny tyto opravy byly provedeny dodavatelskými firmami a řádně vyfakturovány. Největší akcí byla oprava stropu tělocvičny a sociálních zařízení v bočním traktu školy, kterou z velké části provedli pracovníci údržby. Celková hodnota tohoto díla byla odhadována na 3 mil. Kč (pokud by bylo zpracováno zakázkově na klíč). Hodnota práce externí dodavatelé (odborné instalatérské, obkladačské a podlahářské práce) tvořila cca 300 tis. Kč a cena nakoupeného materiálu asi 200 tis. Kč.
  • Nebyl zaznamenán pokles zájmu studentů o studium na BiGy.
  • Výsledky evaluace školy řadí BIGY na přední místa – viz závěrečná zpráva školy.
    

Ad 5.

Závěr.

Tomáš Vichr,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda
 

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka