Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 15. 11. 2012

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček
Mgr. Michal Javora
Zdeněk Odehnal

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Program jednání

  1. Úvodní slovo ředitele školy
  2. Seznámení se závěrečnou zprávou o průběhu sloučení školy s Letovicemi
  3. Schválení drobným změn ve školním řádu
  4. Projednání a schválení výroční zprávy
  5. Jiné informace ředitele školy, náměty a připomínky členů školské rady, diskuse

Ad 1.

Přítomné přivítal ředitel školy.

Ad 2.

Zpráva o sloučení je předána zřizovateli. Proces sloučení je ukončen. Finanční dopad je takový, že by na sloučení škol nemělo Biskupské gymnázium jakkoliv prodělat. Jeden převzatý student je invalidní a bude potřebovat individuální péči. Tuto budou poskytovat učitelé z Letovic, což vyvolá jisté zvýšené náklady. Někteří studenti jsou po sloučení nad normativ.

Ad 3.

Schválení změn ve školním řádu - úpravy jsou formální, souvisejí zejména s BOZP a PO. Úprava terminologie, pojem student je nahrazen pojmem žák. Žáci mají povinnost hlásit nehody a úrazy. Doplněny povinnosti zákonných zástupců, což je povinnost informovat o změně zdravotního stavu. Byl doplněn formulář žádosti na podání medikace, další úpravy.

Školská rada jednohlasně schválila změny školního řádu.

Ad 4.

Ředitel školy představil výroční zprávu. Výroční zpráva školy byla schválena bez připomínek.

Ad 5.

Informace ředitele školy - zápis k maturitním zkouškám se přesunul na 1.12.2012.

Celkový počet studentů je cca 845, na škole studují i studenti ze zahraničí, cca 10 studentů studuje v zahraničí v rámci programu ASF.

Podnět zástupce za rodiče - doplnit složení školské rady na internetových stránkách školy a přiložit zápisy ze zasedání školské rady - podklady zaslat panu Mašovi.

Ad 6.

Závěr.

Tomáš Vichr,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda
 

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka