Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Literární soutěž

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Valasová

LITERÁRNÍ   SOUTĚŽ

  

Ve středu 5. února 2014 od 14.00 hod

se uskuteční ve studovně naší školy

vyhlášení výsledků 11. ročníku literární soutěže

 s přehlídkou vítězných prací.

Současně bude probíhat přímo na místě také soutěž

o cenu publika.

 

     Žádáme všechny soutěžící, aby měli svůj soutěžní text s sebou a také aby byli připraveni na to, že mohou být vyzváni k přečtení ukázky ze své práce. Úryvky (v rozsahu asi 1,5 strany textu, maximálně 5 minut čtení) si soutěžící vyberou sami, případně se mohou  přijít poradit s někým z poroty. Kratší práce lze přečíst celé.

     Studenti (soutěžící i diváci), kteří by měli mít v tu dobu výuku, se omluví svým profesorům a mohou být uvolněni. Svou účast na soutěži pak potvrdí podpisem na prezenční listině.                                                    

Diváci a hosté z řad studentů i pedagogů jsou srdečně zváni.

                                                                      Zdeňka Růžičková, Lenka Valasová a Vít Slíva

Zařazeno v kategoriích:

Český jazyk a literatura
Soutěže

Virtuální prohlídka