Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Proč byl zaveden poplatek za knihovnu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Valasová

V tomto školním roce si připomíná dvacet let své činnosti nejen naše škola, ale i školní knihovna. Také ona za dvacet let své existence prošla řadou změn, aby se mohla stát kulturním a informačním centrem gymnázia a mohla studentům i zaměstnancům nabídnout kvalitní studijní zázemí.

Původně byla pro knihovnu vyhrazena pouze jedna místnost, přístupná pouze dvakrát týdně, a to jen za účelem půjčení nebo vrácení vybraných svazků. Vzhledem k tomu, že jedním z požadavků na naše studenty bylo a stále je, aby byli schopni samostatně potřebné informace vyhledat, zpracovat a zhodnotit, bylo třeba, abychom systematicky rozšiřovali, zároveň také kultivovali nejen knižní fond, ale také abychom zprostředkovali i elektronické zdroje informací a vybudovali příjemné a pohodlné prostředí pro práci se všemi dostupnými informačními zdroji.

V současné době funguje knihovna i jako informační centrum a tvoří ji čtyři vzájemně propojené místnosti. Pro mnohé chlapce a dívky se stala nejen místem zasvěceným studiu, ale také místem odpočinku a setkávání s přáteli. Za tímto účelem je knihovna vybavena židlemi, stolky a pohovkami tak, aby poskytovala pohodlí a klid těm, kteří zde relaxují, i těm, kteří se připravují na výuku. Studenti mají k dispozici bohatý knižní fond, který v současné době tvoří přes šestnáct tisíc svazků. Každoročně vzroste počet nových titulů zakoupených školou o zhruba 250 knih nejrůznějších žánrů. Při jejich výběru je důraz kladen na tituly, které jsou součástí tzv. školního kánonu, na novinky oceněné odbornou veřejností, odbornou literaturu a cizojazyčnou literaturu. Přehled o každodenních událostech i nových objevech na kulturním a vědeckém poli mohou získávat prostřednictvím sedmi periodik. Dále mají studenti k dispozici osm počítačů s přístupem k internetu. S rozšířením služeb poskytovaných knihovnou souvisí i vzrůst nákladů na její provoz (přehled všech služeb, které knihovna nabízí, je dostupný na našich stránkách.

Škola bohužel nedostává žádné příspěvky na činnost knihovny, musí všechny náklady spojené s rozšiřováním knižního či audiovizuálního fondu a zajišťování provozu tohoto studentského zázemí hradit z vlastních fondů. Proto ti, kteří chtějí využívat knihovních služeb, zaplatí roční poplatek dvě stě korun. Tyto peníze jsou využity jednak k nákupu nových knih, jehož výše se ročně pohybuje kolem šedesáti dvou tisíc korun, jednak k údržbě technického vybavení knihovny: počítačů, tiskáren, kopírek, scaneru, laminovacího přístroje. Nejvyšší náklady jsou však spojeny s hrazením internetu. Škola za něj ročně zaplatí přes sto tisíc korun.

Knihovna je přístupná každý den od ranních do odpoledních hodin a podle vzrůstající návštěvnosti lze soudit, že se stala vyhledávaným místem, na němž chlapci a dívky rádi tráví svůj čas.

Zařazeno v kategoriích:

Knihovna a infocentrum

Virtuální prohlídka