Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 18. 10. 2011

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Vojtěch Maša

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Ing. Petr Zelenka
Ing. Jiří Brothánek
Ing. Tomáš Vichr
Jakub Chini
Ing. Věra Helceletová
Mgr. Michal Kubíček

Omluven

Mgr. Michal Javora

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsal

Ing. Josef Babák

Program jednání

 1. Úvodní slovo ředitele školy
 2. Představení nových členů
 3. Zpráva o hospodaření školy
 4. Schválení výroční zprávy o činnosti školy
 5. Zpráva o výsledcích maturitních zkoušek
 6. Volba předsedy a místopředsedy školské rady
 7. Dotazy
 8. Závěr

Ad 1.

Přítomné přivítal ředitel školy.

Ad 2.

Představení nových členů školské rady.

Ad 3.

Ing. Onuca seznámil přítomné s hospodařením školy:

 • Dokončená investice: stavba výtahu - 2.400 tis. Kč
  • Jedná se o technické zhodnocení budovy
  • Umožňuje bezbariérový přístup do budovy
  • Druhá největší investice v průběhu existence školy
  • V nejbližších 2 - 3 letech se neočekává obdobně vysoká investice
 • Provozní rozpočet
  • předpokládaný vyrovnaný rozpočet - nulový HV
  • bylo pořízeno vybavení do kuchyně za cca 150 tis. Kč - s touto částkou se původně nepočítalo
  • počítačová síť - budování nové strukturované kabeláže. Předpokládané náklady na provoz sítě jsou vyšší, dá se očekávat v provozním rozpočtu rozdíl cca 400 tis. Kč.

Ing. Zelenka žádá ekonoma školy o vyrovnaný rozpočet, aby se provozní rozpočet nedostal do ztráty

Ing. Onuca nevidí ztrátu 400 tis. Kč jako nějaký zásadní problém při celkové rozpočtu 45 mil. Kč

Ing. Zelenka upozornil, že bez osobních nákladů školy jde o 12 mil. Kč, z této částky již není ztráta 400 tis. Kč zanedbatelná.

Ing. Onuca: i v případě avizované ztráty bude škola mít dostatek disponibilních prostředků.

Ing. Zelenka: případné disponibilní prostředky by měly být spíše investovány. Jako možné řešení případné ztráty navrhuje přeúčtování strukturované kabeláže do investic.

Proběhlo hlasování, jehož výsledkem je doporučení řediteli školy zachovat pro rok 2011 vyrovnaný rozpočet. Hlasování:

 • ANO - 3 hlasy
 • NE - 2 hlasy
 • ZDRŽELI SE - 2 hlasy

Debata o vnitřních nákladech při stavbě výtahu (pořízení investice ve vlastní režii) - školská rada doporučila tyto vnitřní náklady přeúčtovat do nákladů na pořízení investice. Investice do budovy školy jsou následně započteny s nájmem od brněnského biskupství.

Ředitel školy: pokusíme se směřovat k vyrovnanému rozpočtu.

Ad 4.

Výroční zpráva školy byla schválena bez připomínek.

Ad 5.

Výsledky maturitních zkoušek, tzv. státní maturity - církevní školy obecně nedopadly špatně - BiGy:

 • 3. místo v kraji v matematice (celkem 42 škol)
 • 10. místo v cizích jazycích
 • 12. místo v českém jazyce

Ad 6.

Předsedou školské rady zvolen Ing. Babák poměrem 5 hlasů (Ing. Zelenka získal 1 hlas). Místopředsedou zvolen jednohlasně Tomáš Vichr.

Ad 7.

Dotazy

Ad 8.

Závěr

Tomáš Vichr,
místopředseda

Ing. Josef Babák,
předseda
 


 

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka