Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034880 

O co v projektu vlastně jde? Zde citace ze závěrečné zprávy:

Škola dlouhodobě spolupracuje s mnoha zahraničními školami a účastní se projektů EU i lokálních. Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni a ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky, a učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku svých předmětů v cizích jazycích.

Projektu se zúčastnilo celkem 13 učitelů školy v 16 různých mobilitách. Počet zúčastněných organizací je celkem 15.
Tři učitelé se zúčastnili aktivity stínování – dva v Turecku a jedna v Německu. Dvě vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů se zúčastnily jazykových kurzů angličtiny na Maltě, tři učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů – přírodovědných, kteří mají úroveň B2 v cizím jazyce, se zúčastnili kurzů CLIL na Maltě a v Německu a 8 učitelů cizích jazyků (ANJ, FRJ, NEJ a ŠPJ) se zúčastnilo metodických kurzů v Irsku, Velké Británii, Rakousku, Francii a Španělsku.


Náplní aktivit stínování bylo nasbírat zkušenosti a domluvit spolupráci s navštívenými školami na dalších projektech,
což se zda zdařilo – se školou v Turecku spolupracujeme na úspěšném projektu KA2 WISA a s německou jsme domluvili další spolupráci na projektech KA1. Cílem jazykových kurzů pro učitele nejazykových předmětů bylo zdokonalit se v cizím jazyce – obě učitelky se posunuly z úrovně B1 na B1+. Náplní kurzů CLIL bylo získat dovednosti a poznatky nutné k postupnému zavádění metodiky CLIL do všeobecně vzdělávacích předmětů, což tito učitelé po absolvování kurzů dělají – po jejich absolvování odučili nejméně 15 vyučovacích hodin s aktivitami v cizím jazyce. Náplní metodických kurzů bylo naučit se nové inovativní metody výuky cizích jazyků, používání IT v hodinách jazyků a osvěžení znalostí jazyka a kultury daných zemí. Všichni účastníci těchto kurzů nově naučené metody ve výuce využívají – například v angličtině metodu storytellingu, online hry jako je Kahoot a ohled na multiple inteligences při výběru aktivit, nový přístup k výuce španělské výslovnosti, spojení výuky gramatiky a reálií v němčině, aktivizační hry ve francouzštině a mnoho dalších. Učitelé si také prohloubili znalosti reálií zemí, jejichž jazyk učí. Všechny plánované aktivity učitelé úspěšně absolvovali a o naučené dovednosti se podělili s kolegy v rámci schůzek předmětových komisí, sdílením materiálů, prezentacemi pro ostatní vyučující, studenty i veřejnost. Protože na tento projekt navazuje další, již schválený projekt, jako dlouhodobý dopad očekáváme nejen pestřejší výuku cizích jazyků a zavádění částečné výuky v cizím jazyce do všeobecně vzdělávacích předmětů, ale také obecně jazykově vzdělanější učitelský sbor, což je velmi důležité vzhledem k mnoha mezinárodním projektům a aktivitám, jichž se škola účastní.

Jako přílohy jsou zveřejněny příklady pracovních listů s využitím metodiky CLIL v hodinách fyziky a biologie.  V případě zájmu o použití této metody ve výuce je možné oslovit vyučující K. Krumpholcovou, J. Vondru (ANJ v biologii a fyzice) či V. Helceletovou (NEJ v biologii). 

Dále sdílíme některé stručné zprávy z kurzů, které absolvovali naši vyučující cizích jazyků, kde můžete najít tipy do výuky či na jazykové školy a univerzity, které tyto kurzy poskytují.

Nejnovější články v kategorii Projekty — Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ

Žádné příspěvky nenalezeny