Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Nejnovější články v kategorii Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia a MŠ – stručná charakteristika projektu

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Kateřina Krumpholcová

 – 

O to v tomto projektu vlastně jde? Vkládám shrnutí z projektové žádosti:

Projekt Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ vychází ze SWOT analýzy a strategického plánu rozvoje školy. Za silnou stránku považujeme zejména výuku cizích jazyků na stále vyšší jazykové úrovni, za nejslabší stránku považujeme nižší jazykovou vybavenost některých vyučujících odborných předmětů a nedostatek finančních prostředků na zabezpečení dalšího vzdělávání učitelů na jazykových a metodických kurzech v zahraničí. Cílem projektu je využít mobility učitelů ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů i vedení školy a metodických kompetencí učitelů cizích jazyků a odborných předmětů tak, aby učitelé jazyků zvládali výuku na stále vyšší jazykové úrovni ve větší míře zapojovali inovativní metody a informační technologie do jazykové výuky a učitelé odborných předmětů byli schopni postupně zavádět částečnou výuku odborných předmětů v cizích jazycích. Talentovaným, sociálně znevýhodněným i zahraničním studentům bude v knihovně a infocentru k dispozici proškolená pracovnice, která jim pomůže s individuálním studiem.

Zařazeno v kategoriích:

Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů Biskupského gymnázia Brno a MŠ
Projekty
Celý článek...

Virtuální prohlídka