Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školní vzdělávací program

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

V přílohách jsou upravené verze školních vzdělávacích programů, podle kterých probíhá výuka na našem gymnáziu. Jsou upraveny podle nové verze RVP, platné od 1. 9. 2021, a jsou v souladu s novelou školského zákona z 27. 2. 2021.

 

Virtuální prohlídka