Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Poradenství pro volbu VŠ a profese

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Filip Kirchner

 – 

Školní poradenské pracoviště nabízí studentům septim a 3. ročníků testování struktury intelektu se zaměřením na profesní orientaci a volbu povolání.

Školní poradenské pracoviště nabízí studentům septim a 3. ročníků testování struktury intelektu se zaměřením na profesní orientaci a volbu povolání.

Testování se uskuteční 

1. 6. 2021 od 14.30 do 17.00  v aule

Studenti si mohou otestovat svůj intelekt a především zjistit rozložení svých dílčích rozumových schopností a dispozic. Pomocí standardizovaného psychologického testu IST 2000R je možné získat představu např. o úrovni své prostorové představivosti, abstraktního myšlení, schopnosti učit se, flexibilitě myšlení, schopnosti pracovat pod časovým tlakem aj. Výsledná struktura rozložení intelektu může významně napovědět, jakým směrem se orientovat při volbě VŠ a budoucí profese.

Testování také může ukázat, nakolik studijní výsledky odpovídají intelektu, zda student/ka nepracuje pod své možnosti, a jak je možné zefektivnit učení.  

Kariérové poradenství probíhá ve dvou fázích. Po úvodní společné administraci testu následuje během individuálního rozhovoru (cca 30 min.) interpretace výsledků testu a diskuse nad intelektovými, osobnostními a motivačními předpoklady pro vhodnou budoucí profesní orientaci. Tyto individuální konzultace budou probíhat v průběhu června a září 2021 podle vypsaných termínů.

Testování je bezplatné a je určeno pouze pro zájemce, výuka ve třídách neodpadá. na testování je nutné se předem přihlásit do pátku 28. 5. 2021 v tomto formuláři: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w61Dpg_bC06mWWHcAQox351g91hfCrhAhje3_lV4VvtUQlFJRkI1MzlPTjVPOTVES1dDNUJVUjM4Ri4u

Na setkání se těší Veronika Kirchnerová, školní psycholožka 

Zařazeno v kategoriích:

Základy společenských věd

Virtuální prohlídka