Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Výsledky našich studentů ve fyzikálních soutěžích ve školním roce 2020/2021

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

Titulní obrázek článku

V tomto distančním školním roce probíhaly všechny soutěže v on-line formě. Studenti Bigy velmi pěkně reprezentovali naši školu v krajských i okresních kolech fyzikálních soutěží.

Astronomická olympiáda - školního kola se zúčastnilo 10 studentů, z nichž 7 postoupilo do krajského kola. Úlohy krajského kola odevzdal pouze Jiří Kohl ze septimy B v kategorii AB, kde se umístil na 3. místě a se 71,5 body jen těsně nepostoupil do finále.

Fyzikální olympiáda - celkem ve všech kategoriích do krajského nebo okresního kola postoupilo 18 studentů. Níže uvádíme úspěšné řešitele.

  • V kategorii A 1. místo v krajském kole (33 bodů) + 5. místo v celostátním kole (45 bodů) získal Jiří Kohl ze septimy B.
  • V kategorii B 1. místo v krajském kole (33,5 bodu) obsadil Jiří Kohl, 5. místo (17 bodů) získal Vojtěch Brdečko, oba ze septimy B.
  • V kategorii C 8. místo (27 bodů) získal Josef Hynšt ze sexty A.
  • V kategorii D 1. místo (37 bodů) obsadil Šimon Genčur z kvinty A.
  • V kategorii E nás v krajském kole úspěšně reprezentovala Eliška Brázdová z kvarty B, která se umístila na 15. místě (25,3 bodu), když v okresním kole byla devátá. V okresním kole stejné kategorie nás úspěšně reprezentovali také Karolína Košická z kvarty B a Petr Sojka z kvarty A.
  • Kategorie F měla pouze okresní kolo, kde nás úspěšně reprezentovali studenti tercií Filip Genčur 8. místo (24,6 bodu), Natálie Klimčíková 12. místo (24,1 bodu), Anežka Řeháková 12. místo (23,6 bodu), Petr Záviška 13. místo (23,5 bodu), Štěpán Vlach 15. místo (22 bodů) a Jiří Konečný 21. místo (16 bodů).
  • V kategorii G se okresní kolo uskuteční 21.5. a postoupili do něj studenti sekund Jan Stehlík a Jan Leuchter.

Všem studentům děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru i v dalších ročnících.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Úspěchy
Fyzika
Žáci

Virtuální prohlídka