Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Honeywell / SAE Student Automotive Design Challenge 2010

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

 – 
4 fotografie

Třída sekunda A se v době od září do poloviny listopadu 2010 zapojila do projektu, který uspořádala pro studenty ve věku od 11 do 14 let společnost Honeywell.
Studenti byli osloveni fiktivní společností vyrábějící hračky, aby provedli výzkum trhu a následně návrh hračky, která by splňovala dané konstrukční požadavky a líbila se dětem ve věku od 6 do 10 let.
Studenti vytvořili designérské týmy po 3 - 4 členech. Během projektu v hodinách fyziky získávali potřebné informace o tom, jak fungují převody u ozubených kol, jak rozpohybovat auto. Každý tým dostal k dispozici jednu stavebnici obsahující motorek, šasi, osky, kolečka a ozubená kola. Sami si rozdělili role v týmu, zpracovávali písemné návrhy, kreslili náčrty a vypracovávali plán pro splnění konkrétních požadavků.
V jejich snažení jim pomáhali dobrovolníci z firmy Honeywell, kteří za nimi několikrát přišli na gymnázium. Na závěr projektu nás také provedli po prostorách vývojového střediska společnosti.
V hodinách výtvarné výchovy pod trpělivým dohledem vyučujících mohli žáci vytvářet design svého návrhu. U vytváření designu museli dbát na „zelené“ hledisko - použít recyklovatelný, k přírodě co nejšetrnější materiál.
Svoji práci studenti prezentovali ve čtvrtek 18.11.2010 v budově společnosti Honeywell před pečlivým zrakem porotců. Ti ocenili první tři týmy medailemi a věcnými cenami.
Na 3. místě se umístil tým ve složení Jaromír Prokop, Jáchym Sláma a Barbora Vaňková s modrou lokomotivou.

Na 2. místě se umístil dívčí tým ve složení Veronika Šťastná, Anna Tichá a Barbora Zahradníčková se zlatým trójským koněm.

V soutěži zvítězil čtyřčlenný tým ve složení Gabriela Čižmářová, Ondřej Horký, Petr Schuster a Terezie Zichová s ovečkou.

Naše vítězná Ovečka je zařazena do celosvětové soutěže s ostatními školami. O světovém vítězi rozhodnou zaměstnanci společnosti Honeywell prostřednictvím on-line hlasování do 15. prosince 2010.


Jitka Piskačová
21.11. 2010

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Fyzika

Virtuální prohlídka