Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Projektový den pro kvarty

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

11 fotografií

Seznámení s některými geologickými aktivitami

V pondělí 1.11.2021 se vydaly obě kvarty do Ústavu geologie PřF MU.

Zde nás čekaly 4 hodiny geologie.  Všichni studenti se vystřídali u 4 aktivit, a to: 1) mikroskopování výbrusů hornin, 2) seznámení se se sbírkou hornin, minerálů a zkamenělin, 3) základy hydrogeologie, 4) vyplnění pracovního listu v geoparku.

Na závěr byla ještě malá přednáška o geologii, jako takové.

Zařazeno v kategoriích:

Biologie
Tvorba
Žáci