Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Projektový týden – Pforzheim, listopad 2008

Vydáno:

 | 

Autorka: Ing. Věra Helceletová

 – 

Ve dnech 11. – 17. listopadu 2008 se v německém Pforzheimu uskutečnil druhý ročník mezinárodního projektu středních škol European challenges in modern biotechnology education pod záštitou evropského vzdělávacího programu LLP – Comenius. Českou republiku zde reprezentovala skupina osmi studentů našeho gymnázia (M. Frodl, J. Bareš, D. Kubíček, Z. Matyášová, J. Drlíková, M. Zaoralová, M. Gimunová, M. Šteflíčková) pod vedením prof. Helceletové. Z ostatních zemí se zúčastnily týmy Lotyšska, Slovenska, Maďarska, Chorvatska, Německa a Španělska.

Náplní letošní praktické části byla zejména tzv. transformace – metoda, pomocí které lze přimět bakterie, aby přijaly cizorodou molekulu DNA a začaly překládat informace v ní obsažené. My jsme pracovali „pouze“ s geny pro zeleně světélkující proteiny, ale v principu jsme si vyzkoušeli postupy , kterými jsou průmyslově modifikovány bakterie k umělé produkci například hormonu inzulínu.

Veškeré práce probíhaly za dodržení bezpečnostních směrnic, kterým každá molekulárně – genetická činnost podléhá, aby bylo zamezeno případnému šíření geneticky modifikovaných bakterií do životního prostředí.

Pointa celého projektu, jak přiznávají sami jeho hlavní iniciátoři a organizátoři, leží ale někde úplně jinde – totiž ve sblížení studentů odlišných národností, které bude – slovy pforzheimského starosty :“ dalece přesahovat hranice týdne, který byl projektovému setkání vyhrazen; stejně tak úsilí o integraci našich studentů do světa, ať už toho vědeckého, nebo jako takového“ . Ne náhodou byly dvou- až tříčlenné pracovní týmy sestavovány tak, aby se zamezilo spolupráci krajanů, a studenti tak byli nuceni komunikovat některým ze světových jazyků – anglicky, německy, španělsky, ale i rusky. Sotva se našel někdo, kdo by této příležitosti litoval.

A protože bakteriální kultuře trvá několik dní, než doroste do viditelných rozměrů, byla v mezičase příležitost navštívit nejeden místní architektonický skvost. Podívali jsme se do Heidelbergu, který je proslulý už od dob romantismu zříceninou hradu. Navštívili jsme Speyerskou katedrálu, románsko-gotický klášter a kostel v Melbrunnu a také – úplně z jiného soudku – muzeum automobilky Mercedes – Benz ve Stuttgartu.

Projekt ale letošním rokem nekončí. Následující mezinárodní setkání proběhne v září 2008 a jeho organizace se zhostilo právě naše gymnázium. A tak můžeme být svědky dalšího, doufejme, že podobně vydařeného mezinárodního setkání.

Za studenty Martin Frodl, oktáva A

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Biologie

Virtuální prohlídka