Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Slovo biskupa

© Člověk a Víra

Vážený čtenáři tohoto slova,

dovoluji si upozornit, že již četbou tohoto textu vstupujete do pomyslné sítě Biskupského gymnázia. Je to síť tvořená absolventy, z nichž někteří v této škole dnes vyučují a jiní na ni vzpomínají. Tato síť je utkána také z žáků a studentů, kteří ji nyní pravidelně navštěvují, stejně jako to v minulosti činili mnozí jejich sourozenci a dokonce i rodiče. Pevnými uzly této sítě jsou všichni učitelé a zaměstnanci, kteří řadu let obětavě pracují na tom, aby skvělá tradice školy byla stále realitou.

Dříve se říkalo, že dobré zboží nepotřebuje reklamu. Bohužel podle slov sira Anthonyho Hopkinse  žijeme v době „obalové kultury“. Pokusím se tedy nikoli o reklamu, ale o trojí svědectví. Na Biskupském gymnáziu jsem měl tu čest učit a působit řadu let. Když mne po jedné bohoslužbě zastavil student primy a zcela bezelstně mi sdělil, že jsem se na kázání nepřipravoval, tak jsem pochopil, že gymnázium vychovává k pravdivosti a odvaze. Když jsme v septimě diskutovali o řadě morálních problémů a skupiny studentů sdělily svoje názory, já jsem pak řekl názory svoje a církve a na závěr jsme všichni spontánně zatleskali, pochopil jsem, že gymnázium vychovává ke svobodě a toleranci. Když se v jednom roce zcela překvapivě přihlásila na přípravu k biřmování celá polovina jedné třídy, bylo to krásné svědectví o tom, že na BiGy je víra nakažlivá.

Rád bych i mnou milované škole popřál, aby všichni, kteří do její sítě patří, nezapomněli na bohatství vděčnosti vůči lidem i Bohu. Právě tato vděčnost je něčím, co síť Bigy tvoří jedinečnou a v duchu reklamního sloganu skutečně „Boží“.

S přáním všeho dobrého
biskup Pavel Konzbul

Virtuální prohlídka