Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Slovo biskupa

Milí přátelé,

vždy se mi líbil poetický obraz jednoho našeho slavného básníka, který vidí město Brno jako prostor mezi dvěma vrchy. Ty vrchy jsou obrazem životních cest člověka. Jeden z nich je vrch s proslulou vojenskou pevností a podzemním vězením – Špilberk. Ten symbolizuje cestu člověka, která přes sebevědomý začátek končí v osamocení a izolaci. Druhý vrch – Petrov – s katedrálou svatých Petra a Pavla ukazuje svými věžemi vzhůru k tomu, který je nad dějinami. Ukazuje cestu lidí s jinými hodnotami, kteří v mlýnu radostí i trápení života docházejí ke společenství s Ježíšem Kristem a jeho svobodě. Tímto obrazem je možné se dívat i na naše životy a naši budoucnost.

A tak mě napadá, že je tu ještě jeden vrch, o kterém Jan Zahradníček nepsal. Je to ten, kde se přispívá ke vzdělání a rozlišování mezi oběma zmíněnými brněnskými vrchy, kde už řadu desetiletí sídlí Biskupské gymnázium, které si právě připomíná dvacáté výročí obnovení své činnosti.

Dvacet let je časem pro bilancování a pro vděčnost. Děkuji Bohu za dílo, které pramení z jeho lásky, a prosím, aby ho neopouštěl a každý rok přidával v den narozenin krásnější svíci. A děkuji vám všem – panu řediteli, vedoucím pracovníkům, pedagogům, zaměstnancům a spolupracovníkům – za všechno, čím s obětavostí sloužíte rozkvětu tohoto díla a jeho poslání, tedy vzdělávání a formaci mladých lidí.

A co bych vám, především pak studentům, chtěl popřát? Aby bylo Biskupské gymnázium vždy vzdělávacím ústavem na vysoké úrovni, a přitom nepřestalo být i domovem pro všechny, kdo v něm studují a pracují, a abyste se v něm cítili dobře. A tradičně také to, abyste „nepropadli“ ani ve škole, ani v životě, přičemž to druhé je důležitější.

Modlím se za vás za všechny a prosím našeho Pána, aby každému z vás daroval vše, co potřebujete pro život, abyste mohli růst a kvést pro radost druhých.

Ze srdce žehná + Vojtěch Cikrle
biskup brněnský