Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školné

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Informace o platbách školného na Biskupském gymnáziu Brno.

Na našem gymnáziu se platí školné:

1. dítě: 4 000 Kč / rok
2. dítě: 2 000 Kč / rok
3. a další dítě: zdarma

Účet pro platby školného, učebnic, kurzů, nepovinných předmětů apod.: 2300869962/2010

  • Variabilní symbol – evidenční číslo žáka – to, pod kterým platí obědy.
  • Specifický symbol – 9999