Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školné 2023/2024

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Karel Mikula

Informace o platbách školného na Biskupském gymnáziu Brno.

Na našem gymnáziu se platí školné:

1. dítě: 5 000 Kč / rok
2. dítě: 2 500 Kč / rok
3. a další dítě: zdarma

Termín pro zaplacení školného je do konce září, v případě dvou splátek je splatnost za druhé pololetí do konce ledna.

Účet pro platby školného, učebnic, kurzů, nepovinných předmětů apod.: 2300869962/2010

  • Variabilní symbol – evidenční číslo žáka – to, pod kterým platí obědy.
  • Specifický symbol – 9999
  • ředitel školy nebo jím pověřený zástupce může na základě žádosti prominout v odůvodněných případech (zejména sociální důvody) částečně nebo zcela úhradu školného za příslušný školní rok 

Virtuální prohlídka