Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Mateřská škola

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Chytilová

Titulní obrázek článku

Základní informace

Telefonní číslo do MŠ739 526 994
Vedoucí učitelkaMgr. Hana Kosíková

 

„Já jsem světlo světa“

Děti, které jsou vychovávány v radosti a v pozitivním nazíráním na svět, by měly být malá světélka.

Mateřská škola vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu, sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který bude propojen s duchovním obsahem, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý vývoj dítěte. Děti jsou vedeny nenásilnou formou ke vztahu a komunikaci s Bohem, formou písniček nebo spontánních modliteb vlastními slovy, budou seznamovány s obsahem Bible a s křesťanskými svátky.

Důležité je, aby si děti postupně uvědomovaly, že vztah k Bohu pro ně může být velkým bohatstvím, posilou a inspirací pro život.

Nejnovější články v kategorii Mateřská škola

Perličky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Chytilová

Chlapci ze třídy Broučků vybarvují omalovánky a povídají si o dinosaurech. Jeden z nich se zeptá: "Kdy žili dinosauři?" Druhý chlapec odpoví: "No, hrozně dávno, to když žily naše prababičky." 

Perličky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Chytilová

Chlapec se chlubí kamarádům: "Já jsem měl včera kofolu". Jeden z kamarádů reaguje: "Miluju kofolu." Přidává se další kluk: "Já jsem kofolu nikdy neměl." Odpoví mu chlubivý pětiletý kamarád: "Ani nemůžeš, protož v kofole je kofein a to mohou pít až děti od pěti let." :)