Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru Spolku přátel Bigy konané dne 23. 1. 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 23. 1. 2019

 

Přítomni: Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, Mgr. Karel Mikula, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler, host P. Jiří Janalík

 

Paní Vrbacká informovala přítomné členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě. Během měsíce února 2019 bude na faře provedena revize elektrozařízení a elektroinstalace.

Od ledna 2019 došlo ke změně poskytovatele dodávekplynu. Namísto společnosti E.ON je novým dodavatelem společnost Pražská plynárenská. Se správkyní paní Fortelnou byla uzavřena DPP na rok 2019.

 

Paní PaedDr. Němcová z kabinetu hudební výchovy podala žádost o finanční příspěvek na Celostátní hodnotící přehlídku zájmově umělecké činnosti církevních škol v Odrách, která se uskuteční ve dnech 19. – 22. 3. 2019 na poskytnutí příspěvku ve výši 14 tis. Kč. Příspěvek zahrnuje částku dopravného pro studenty, kteří budou školu reprezentovat, účastnický poplatek a příspěvek televizi NOE.

Rozhodnutí: členové výboru schválili poskytnutí příspěvku na uvedenou akci dle žádosti paní PaedDr. Němcovéve výši do 14.000,- Kč: Pro 8, proti 0, zdrželi- se 0.

 

Příprava valné hromady – letošní valná hromada se bude konat ve středu 20. února 2019 v 17.00 hod. ve sborovně. Pozvánky vytiskne a rozešle pí. Kozlíčková, jednotlivé zprávy o činnosti, hospodaření a zprávu revizní komise si připraví pí. Kozlíčková, pí. Vrbacká a člen z revizní komise.

 

V Brně dne 23. 1. 2019

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka