Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Dějepis – maturita

Vydáno:

 | 

Autor: PhDr. Vladimír Krátký

Maturitní otázky z dějepisu
(platí od školního roku 2017/2018)

 1.  Starověk – nejstarší státy

 2.  Starověké Řecko

 3.  Starověký Řím

 4.  Evropa v období raného středověku

 5.  Vrcholný středověk – charakteristika a vývoj v západní Evropě

 6.  Střední a východní Evropa ve středověku

 7.  Katolická církev ve středověku a její vliv na civilizační vývoj Evropy

 8.  Český stát ve 13. a 14. století

 9.  Český stát v době husitské a poděbradské

10. Český stavovský stát, nástup Habsburků – spory se stavy

11. Humanismus a renesance, zámořské objevy

12. Západní Evropa v 16. století, reformace

13. Třicetiletá válka 

14. Západní Evropa v 17. a na počátku 18. století

15. Osvícenství, Rakouská monarchie za vlády Marie Terezie a Josefa II.

16. Východní Evropa v pozdním středověku a novověku

17. Velká francouzská revoluce, napoleonská doba

18. Evropa po napoleonských válkách

19. Revoluce 1848-49, nové politické směry

20. Habsburská monarchie v letech 1849-1914, česká otázka

21. USA – vznik a vývoj v 19. století

22. Evropa ve 2. polovině 19. století

23. 1. světová válka

24. Evropa mezi světovými válkami

25. Československo v období 1. a 2. republiky

26. 2. světová válka

27. Studená válka

28. Vývoj ve státech západního a východního bloku, třetí svět 

29. Československo od 2. světové války do 60. let 20. století

30. Československo v 60.-90. letech 20. století

Zařazeno v kategoriích:

Maturita
Dějepis