Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Pozvánka na valnou hromadu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

POZVÁNKA

 

Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

 

VALNOU HROMADU

která se koná ve středu dne 5. února 2020 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2019, zpráva o hospodaření v r. 2019, zpráva revizní komise za r. 2019

3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2020

4. Diskuse

5. Usnesení

6. Závěr

 

Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary!

 

Na valné hromadě uvítáme návrhy, na co mohou být  finanční příspěvky využity stejně jako Vaše náměty a připomínky, co by se mělo ve škole změnit, vybudovat, zlepšit.

 

Za výbor Spolku přátel Bigy Brno

Jana Vrbacká, předsedkyně výboru

 

 

 

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy

Virtuální prohlídka