Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Německý jazyk – jazykové zkoušky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lucie Zavřelová

Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) – Rakouský jazykový diplom

Termín zkoušek pro školní rok 2015/2016 je podzim 2015. Dovolujeme si upozornit na aktualizaci cen certifikátu, kterou nám zaslala centrála ve Vídni.

Zertifikat Deutsch B1 – 84 EUR

Mittelstufe B2 – 90 EUR

Rakouský jazykový diplom je systém zkoušek z německého jazyka pro cizince. Tyto zkoušky jsou srovnatelné s jinými mezinárodními jazykovými zkouškami a jsou uznávány ve všech německy mluvících zemích. Jedná se o uznávaný doklad o jazykových znalostech pro oblast školství, vzdělávání a hospodářství.

V rámci Rakouského jazykového diplomu je možné složit dvě zkoušky dle pokročilosti:

  • Zertifikat Deutsch je dílčí zkouška pro pokročilé, kteří absolvovali asi 500 vyučovacích hodin, držitelé tohoto stupně zkoušky jsou oprávněni ucházet se o zaměstnání v německy mluvících zemích. V rámci Evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B1.
  • Mittelstufe  je dílčí zkouška pro pokročilé, kteří absolvovali asi 1000 vyučovacích hodin. V rámci Evropského referenčního rámce odpovídá úrovni B2

Každý stupeň zkoušky testuje 4 hlavní jazykové dovednosti, které shrnuje následující tabulka:

  Zertifikat Deutsch Mittelstufe
Porozumění čtenému  textu 90 min. 90 min.
Porozumění slyšenému textu 30 min. 30 min.
Písemný projev 30 min. 90 min.
Ústní projev 15 min. 20 min.

Biskupské gymnázium získalo licenci na tyto zkoušky Rakouského jazykového diplomu z hlavního centra ve Vídni v roce 1995. V každém školním roce je organizován jeden termín těchto zkoušek (většinou březen/duben).

Všechny zkoušky jsou řízeny zkušenými rakouskými lektory. Jako hlavní zkoušející přijíždí vždy paní Mag. Rita Krebs z Vídně (ÖSD Zentrale Wien), druhou zkoušející je Lucie Zavřelová nebo Hana Hrochová.

Bližší informace a zapůjčení cvičebních materiálů: prof. Hrochová

www.osd.at
 

Zařazeno v kategoriích:

Jazykové zkoušky
Německý jazyk