Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis z jednání Školské rady 25. 10. 2010

Vydáno:

 | 

Autorka: PhDr. Irena Nekvindová

 – 

Přítomni

P. Mgr. Dr. Ing. Pavel Konzbul
Ing. Josef Babák
Mgr. Marie Plevová
Petr Kříž
RNDr. Jana Stará
Mgr. Milan Haminger
PhDr. Irena Nekvindová

Nepřítomni

Ing. Petr Zelenka
Anežka Víšková

Hosté

Mgr. Karel Mikula, ředitel školy
Ing. Petr Onuca, ekonom školy

Zapsala

PhDr. Irena Nekvindová

Program jednání

  1. Projednání výroční zprávy
  2. Jednání o hospodaření školy
  3. Investice
  4. Oslavy obnovení Biskupského gymnázia
  5. Státní maturity - generální zkouška
  6. Úprava ŠVP školy
  7. Informace o webových stránkách školy
  8. Závěr

Ad 1.

Vzhledem k vydání almanachu při příležitosti 20. výročí obnovení Biskupského gymnázia byla letos zpracována Výroční zpráva pouze ve formě tabulek - doprovodný materiál je zveřejněn ve zmíněném almanachu.

Připomínky a dotazy: Počet studentů na vyšším gymnáziu přesahuje stanovený limit o jednoho studenta, na jednoho studenta z celkového počtu 361 studentů vyššího gymnázia tedy škola nedostává dotaci.

Zvýšení kapacity kuchyně (nyní se v ní vaří i pro Gymnázium Kapitána Jaroše) přineslo Biskupskému gymnáziu vyšší zisk.

Výroční zpráva byla radou projednána a schválena.

Ad 2.

Na jaře 2010 byl schválen vyrovnaný rozpočet, ale v průběhu roku došlo ke zkrácení o 3,5 % (jedná se o částku přibližně 1,5 mil. Kč). Z tohoto důvodu není možné návrh rozpočtu realizovat a bylo nutné přistoupit k jeho úpravám. I přes zvýšení zisku školy v souvislosti s nárůstem kapacity kuchyně a úspory na mzdách zaměstnanců školy bude rozpočet minusový (jedná se o částku přibližně 780 000 Kč). Počítá se s využitím rezervního fondu.

Školní rada vzala úpravu rozpočtu na vědomí.

Ad 3.

Nutné investice: Mrazící boxy do kuchyně (nutné ke splnění požadavků hygieny) - předpoklad 350 000 Kč a kopírka – předpoklad 50 000 Kč.

Plánovaná investice: Vybudování výtahu v budově školy, čeká se na stavební povolení, stavba bude probíhat částečně svépomocí, částečně bude zadána stavební firmě.

Ad 4.

V sobotu 25. září 2010 proběhly oslavy 20. výročí obnovení Biskupského gymnázia. Při této příležitosti se ve škole setkali bývalí i stávající zaměstnanci a studenti, konal se doprovodný kulturní program – koncert, projekce dokumentu natočeného studenty o naší škole. Hosté si také mohli koupit almanach a upomínkové předměty.

Ad 5.

V říjnu proběhla na středních školách generální zkouška státních maturit. Problémy spojené s průběhem této zkoušky (časová organizace, nejasnosti ohledně práv studentů během testování) byly vedením školy předneseny inspekci i ministru školství, který Biskupské gymnázium navštívil.

Ad 6.

Na doporučení školní inspekce byla upřesněna průřezová témata některých předmětů v osnovách nového ŠVP.

Ad 7.

V provozu jsou nové internetové stránky Biskupského gymnázia. Jejich autorem je Mgr. Vojtěch Maša, zaměstnanec školy – byly tak ušetřeny náklady, které by byly spojené s tvorbou nových stránek v případě zadání tohoto úkolu některé firmě.

Ad 8.

Ukončení zasedání Školské rady. Termín dalšího zasedání rady předběžně stanoven na březen 2011. V případě potřeby se rada sejde dříve.

Zařazeno v kategoriích:

Školská rada
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka