Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Chemie – vybavenost

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

3 fotografie

V rámci výuky chemie na BiGy jsou pro studenty k dispozici dvě specializované učebny:

  • Učebna chemie (dv. 335), která je vybavena mimo dnes již běžných audiovizuálních technik (video, DVD, PC + dataprojektor) také i nejnovější technologií pro interaktivní výuku (Interaktivní tabule a elektronické verze učebnic). Pro výuku chemie jsou na nižším gymnáziu zakoupeny elektronické učebnice od firmu Fraus s.r.o., které jsou v evropských poměrech ty nejkvalitnější (titul nejlepší evropská učebnice roku 2009 – knižní veletrh Frankfurt n M. – DE). Součástí odborné učebny je i demonstrační stůl z nehořlavých materiálů, na kterém je možné předvádět studentům ukázky z chemické reaktivity vybraných kapitol učiva.
  • Chemická laboratoř (dv. 334) je v dnešní době mimo standardního lab. vybavení (laboratorní sklo, porcelán a základní chemikálie) doplněna o dnes již v praxi běžně využívané přístroje na měření a vážení vzorků (předvážky i analytické váhy, hustoměry, fotometr, refraktometr, konduktometr, pH metr aj.) tak, aby studenti měli možnost se naučit přístroje ovládat a běžně používat a lépe se díky tomu vypořádali s praktickou stránkou studia na VŠ i v praxi. Samozřejmostí pro správnou laboratorní praxi je vybavení laboratoře nejrůznějšími ochrannými pomůckami (plášť, brýle, rukavice, digestoř) nebo vybavením pro případnou 1. předlékařskou pomoc (oční sprcha, lékárnička). Díky získání několika sponzorských darů se nám podařilo laboratoř doplnit např. o odměrné analytické lab. sklo umožňující velmi přesnou analýzu vzorků nebo výrobník neionizované vody, která je používána nejen na přípravu nejrůznějších roztoků a reakčních činidel.

Zařazeno v kategoriích:

Vybavenost
Chemie

Virtuální prohlídka