Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Španělský jazyk – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autorka: PaedDr. Simoneta Dembická

Titulní obrázek článku

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21


NÁZEV PŘEDMĚTU :      Konverzace ve španělštině

URČENO PRO ROČNÍK:  kvarty, kvinty, sexty, septimy, 2. + 3. ročník

PŘEDMĚT JE:  volitelný ( pro septimy a 3. roč., rozsah 2 hodiny týdně) nebo nepovinný (pro kvarty, kvinty, sexty a 2. roč.) Studenti kvart a kvint si volí Konverzaci ve španělštině jako nepovinný předmět v rozsahu 1 hodiny týdně, ostatní studenti v rozsahu 2 hodin týdně.

PRAVDĚPODOBNÝ VYUČUJÍCÍ: Juana Monreal

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

•   Prohloubení znalostí všeobecných témat z každodenního života: volný čas, bydlení, cestování, hudba, rodina, film, restaurace, jídlo, oblečení, nakupování; kulturní zajímavosti španělsky mluvících zemí; rozšiřování slovní zásoby, zdokonalování komunikačních schopností; práce ve skupinách; tvorba projektů, řešení problémových úkolů, atd.

VYUŽITÍ V PRAXI: 

Vhodné pro všechny studenty španělštiny, kteří si chtěji rozšířit slovní zásobu a prohloubit si komunikační dovednosti. Nezbytné pro ty, kteří uvažují o případné maturitě ze španělštiny anebo o studiu španělského jazyka a literatury na vysoké škole.NÁZEV PŘEDMĚTU :    Seminář španělského jazyka

URČENO PRO ROČNÍK:  oktávy a 4. ročníky

PŘEDMĚT JE:  volitelný

PRAVDĚPODOBNÝ VYUČUJÍCÍ:  Juana Monreal

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

•   Příprava k maturitní zkoušce ze španělského jazyka (profilové i státní). Zaměřeno na samostatný ústní projev, slovní zásobu, reálie a kulturu Španělska a španělsky mluvících zemí. Tematické okruhy: historie, kultura a geografie španělsky mluvících zemí, slavné osobnosti, předkolumbovské kultury, výtvarné umění, film a literatura, politická situace a náboženství a filozofie. Kromě toho prohloubení znalostí všeobecných témat z každodenního života: volný čas, bydlení, cestování, hudba, rodina, film, restaurace, jídlo, oblečení, nakupování.

VYUŽITÍ V PRAXI:                                       

Naprosto nezbytné pro všechny studenty, kteří chtějí maturovat ze španělského jazyka a pro ty, kteří uvažují o studiu španělského jazyka a literatury na vysoké škole.

 

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Španělský jazyk

Virtuální prohlídka