Biologie – akce (exkurze, projekty...)

Vydáno: 3. září 2015 21.36

 | 

Autorka: Kateřina Krumpholcová

Během školního roku pořádáme různé akce a exkurze v rámci výuky biologie. Pravidelnou součástí výuky je v 1. ročníku návštěva skleníků a botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU, výstavy léčivek na LF MU, ve 2. ročníku chodíme do ZOO v Brně, Praze, Jihlavě či Lešné a do zoologických expozic MZM. Ve 3. ročníku potom zavítáme do pavilonu Anthropos MZM a na Transfúzní stanici FN Bohunice, ve 4. ročníku do Mendelova muzea. 

Na nižším gymnáziu jsou podobné akce, v rámci studia geologie navštívíme hvězdárnu nebo sbírky geologie a paleontologie MZM.

Vedle těchto základních aktivit nabízíme studentům také účast na výukových programech např. na Lipce, s lektory hnutí Brontosaurus, programy společnosti Na Zemi, spolupracujeme s Ústavem zoologie obratlovců AV ČR ve Studenci, PřF MU, Lesnickou a zemědělskou univerzitou, MZM, JCMM a dalšími pracovišti.

V primě, sekundě, sextě, 1. a 2. ročníku VG absolvují studenti minimálně 2 dny v terénu, kdy se snaží prozkoumávat přírodu všemi smysly. Při této příležitosti se pohybujeme v Brně a okolí po chráněných územích různého charakteru, či jezdíme do CHKO Pálava nebo NP Podyjí.

Pravidelně zajišťujeme program pro projektové týdny kvart i druhých ročníků a sext.

Studenty informujeme v hodinách i na webu školy o nabídce různých aktivit, možnostech stáží, zapojení do projektů. 

 

Zařazeno v kategoriích:
Biologie
Finančně gramotná školaBigy je eTwinningová školaInterreg Rakousko - Česká republikaEvropská unieKřesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno