Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Školní rok 2023/24 – třetí rok akreditačního období Erasmu+ 2021–2027

Vydáno:

 | 

Autor: Mgr. Jiří Vondra

Titulní obrázek článku

Ve školním roce 2022/23, který zhruba odpovídal druhému roku akreditačního období Erasmu+, jsme hospodařili s rozpočtem 190 520 €. Z něho jsme realizovali 18 mobilit učitelů a 24 mobilit žáků. 

Mobility učitelů zahrnovaly stínování na zahraniční škole (job shadowing) a metodické nebo jazykové prázdninové kurzy v zahraničí. Žákovské mobility zahrnovaly dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí nebo týdenní výjezdy skupin žáků. Vzhledem k tomu, že studijní pobyty byly dlouhé (tříměsíční) a že výjezdů žáků se účastnila skupina žáků, představovaly mobility žáků přibližně 80 % celkového rozpočtu. S určitým odstupem můžeme říct, že druhý rok akreditace byl úspěšný. Velmi kladně hodnotíme dlouhodobé studijní pobyty, které patří k organizačně nejnáročnějším druhům mobilit. Získali jsme ale dobré zkušenosti, které jsme mohli na konci srpna prezentovat na online webináři pro realizátory akreditovaných projektů a také na dvoudenní konferenci Schoolink v Brně. Naši učitelé a žáci se podíleli na vedení tří workshopů právě na téma realizace dlouhodobých studijních pobytů. Dozvěděli jsme se, že v loňském školním roce vyjelo v rámci Erasmu celkem 59 žáků z českých a moravských středních škol na dlouhodobý studijní pobyt. Z tohoto počtu bylo 12 žáků z Bigy. 

Na třetí rok akreditace jsme získali poněkud menší rozpočet (128 020 €), což je způsobeno zvětšujícím se počtem akreditovaných škol a (zatím) nezvětšujícím se balíkem peněz. Mírné zklamání bylo kompenzováno skutečností, že tento rozpočet byl ze všech škol v ČR nejvyšší. Předstihlo nás jen konsorcium škol spravované Magistrátem města Brna. Po určité úpravě plánu jsme zůstali u 12 dlouhodobých studijních pobytů žáků, 6 týdenních skupinových výjezdů žáků a několika prázdninových kurzů učitelů, přičemž podíl částky na žákovské aktivity 80 % celkového rozpočtu zůstal zachován. Na podzim jsme již realizovali dva skupinové výjezdy, jeden do Granady pro maturanty ze španělštiny a druhý do litevského Vilniusu v rámci projektu Gene Editing by Crispr-Cas9. Jedná se o víceletý biologický projekt několika evropských škol, který se dříve realizoval v rámci KA2 a spolupráce pokračuje v programu akreditace. Na jaře 2023 se naši žáci účastnili projektového setkání v Istanbulu, kde pracovali jako mentoři pro ostatní účastníky. Z letos plánovaných 12 dlouhodobých studijních pobytů jich už 6 probíhá teď na podzim. Tři naši žáci navštěvují gymnázium v rakouském Melku a tři další jsou na různých školách ve Španělsku. 

Účastníci všech mobilit procházejí výběrovými řízeními, jejichž konání je oznamováno na školních stránkách. 

Zařazeno v kategoriích:

Erasmus+
Akreditovaný projekt mobilit 2021-27
Výzva 2023

Virtuální prohlídka