Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Zápis ze schůze výboru konané dne 29. 4. 2019

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Zápis ze schůze Spolku přátel Bigy Brno konané dne 29. 4. 2019

Přítomni: Mgr. Jana Krejzová, Jana Kozlíčková, PhDr. Alena Nováková, Mgr. Martin Večeřa, Mgr. Josef Vochozka, Jana Vrbacká, RNDr. Miloš Winkler, P. Jiří Janalík

Paní Vrbacká informovala přítomné členy výboru o situaci na faře v Opatově na Moravě.

Do konce dubna 2019 byly provedeny veškeré revize farní budovy včetně vyhotovení platných dokumentů. Jedná se o revize plynu, plynových a elektrických spotřebičů, revize kotle. V objektu fary proběhne ke konci roku 2019 malování. Byly osloveny tři firmy.Cenová nabídka se pohybuje mezi 30 až 50 tis. Kč. Jako nejvýhodnější se jeví cenová nabídka pana Příhody z Okříšek ve výši 28 tis. Kč. Členové výboru jednomyslně schválili provedení výmalby farní budovy touto firmou. Termín zahájení prací bude listopad 2019.

Dále bude provedeno přebroušení a natřední podlahy v jídelně.

K rukám výboru nebyly od poslední výborové schůze doručeny žádné žádosti o poskytnutí příspěvků na školní či mimoškolní akce.

Požadavek příspěvku pro potřeby školy bude projednán na následující schůzi.

Termín příští schůze: 12. 6. 2019

 

 

V Brně dne 29. 4. 2019

 

Zapsala: Jana Kozlíčková

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka