Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Pozvánka na valnou hromadu

Vydáno:

 | 

Autorka: Jana Kozlíčková

Spolek přátel Bigy Brno Vás srdečně zve na

VALNOU HROMADU

která se koná ve středu dne 20. února 2019 v 17 hodin ve sborovně gymnázia

Program:

1. Zahájení – prezence

2. Zpráva o činnosti spolku v r. 2018, zpráva o hospodaření v r. 2018, zpráva revizní komise za r. 2018

3. Projednání plánu činnosti a rozpočtu na r. 2019

4. Diskuse

5. Volba členů výboru a revizní komise

6. Usnesení

7. Závěr

Návrh kandidátů do výboru a revizní komise spolku je možno podávat písemně u pí. Jany Kozlíčkové v účtárně školy, na mailové adrese jana.kozlickova@bigy.cz nebo osobně na valné hromadě  nejpozději však do zahájení  volby členů výboru a revizní komise.

Před zahájením valné hromady bude možné zaplatit členské příspěvky, případně poskytnout peněžité dary!

Na valné hromadě uvítáme návrhy, na co mohou být  finanční příspěvky využity stejně jako Vaše náměty a připomínky, co by se mělo ve škole změnit, vybudovat, zlepšit.

 

                                                                               Za výbor Spolku přátel Bigy Brno

                                                                              Jana Vrbacká v.r., předsedkyně výboru

 

V Brně dne 30. 1. 2019

Zařazeno v kategoriích:

Spolek přátel Bigy
Zápisy jednání

Virtuální prohlídka