Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Hudební výchova – volitelné předměty a kroužky

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Lenka Dobrovolná

Název předmětu: Seminář z hudební výchovy (zkratka předmětu SHV)

Určeno pro: septimy a 3. ročníky, s výukou dále pokračují oktávy a 4. ročníky

Předmět je: povinně volitelný

Garantem je předmětová komise: hudební výchovy

Stručná anotace předmětu:

Seminář SHV je určen zejména zájemcům o studium hudební výchovy, hudební vědy, hudebního managmentu, sdružených uměnovědných studií atd. Jedná se o dvouhodinový seminář na 2 roky, příprava pro školní maturitu z hudební výchovy: dějiny hudby, hudební nauka, poslechové ukázky a třístupňová příprava praktické činnosti (přednesové skladby pro nástroj, zpěv);písemné testy, ústní zkoušení.

Zařazeno v kategoriích:

Volitelné předměty a kroužky
Hudební výchova

Virtuální prohlídka