Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Jiří Kohl na mezinárodních olympiádách

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Jitka Piskačová

2 fotografie


Předmětové olympiády, ve kterých studenti na střední škole soutěží mají i svá mezinárodní kola. Na každé mezinárodní olympiádě typicky každou zemi reprezentuje 5 studentů, kteří soutěží samostatně (není to týmová soutěž). V Česku probíhá výběr na mezinárodní olympiády obvykle na základě celostátního kola a případně výběrového soustředění, na které je pozváno kolem 10 nejlepších řešitelů celostátního kola. Tímto způsobem si náš loňský absolvent Jiří Kohl zajistil účast na hned dvou mezinárodních olympiádách: Mezinárodní fyzikální olympiádě (IPhO) a Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice (IOAA).

IPhO se tento rok původně mělo konat v Bělorusku, to se však ze zřejmých důvodů zrušilo a místo Bělorusů soutěž organizovali Švýcaři, kteří však z časových důvodů nezvládli olympiádu zorganizovat prezenčně, proto proběhla hybridní formou.  Německo pozvalo soutěžící z Estonska, Dánska, Slovinska a Česka do Hamburku. V Hamburku jsme byli ubytovaní v DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron = urychlovač elektronů), mimo soutěžní dny jsme tedy měli možnost navštívit centrum Hamburku a zároveň se i v rámci exkurzí podívat do jednoho z nejvýznamnějších světových urychlovačů částic (v DESY byl například objeven gluon).

Samotná soutěž měla dvě části – teoretické úlohy a experiment. Experiment byl z důvodu nedostatku času na organizaci simulovaný na počítači (zadali jsme do programu počáteční podmínky a program nám vrátil výsledky experimentu). Teoretické úlohy byly v porovnání s předchozími lety extrémně náročné.

Co se týče výsledků, tak na mezinárodních olympiádách funguje systém medailí, který se často pro různé soutěže nepatrně liší. Na IPhO se stanovují hranice na medaile na základě pořadí, medaili dostanou vždy studenti v následujících intervalech:

  • Zlatá medaile – prvních 8 %
  • Stříbrná medaile – 8-25 %
  • Bronzová medaile – 25-50 %
  • Čestné uznání – 50-67 %

Já jsem se umístil na 131. místě z přibližně 400 soutěžících, tedy na hranici horní třetiny.

 IOAA se mělo konat pro změnu na Ukrajině, opět ze zřejmých důvodů bylo přesunuto do Gruzie. V Gruzii jsme měli málo volného času, příležitost poznat zemi „na vlastní pěst“ jsme měli až poslední dva dny. Ubytovaní jsme byli v druhém největším městě – Kutaisi.

Soutěž měla tři části – teoretické kolo, analýza dat (podobné jako experiment, jen jsme pouze zpracovávali data ze skutečných měření) a pozorování.

IOAA používá trochu jiný systém medailí – napřed se určí medián bodů a ten stanoví hranici na bronzovou medaili Pro další medaile je to už odlišné:

  • Zlatá medaile – všichni, co mají více než 1,6-ti násobek mediánu
  • Stříbrná medaile – všichni, co mají více než 1,3-násobek mediánu
  • Bronzová medaile – více než medián
  • Čestné uznání – je potřeba mít více než medián alespoň z jedné ze tří kol – čestných uznání je zde proto výrazně méně než na jiných olympiádách

Já jsem získal stříbrnou medaili, bohužel IOAA nezveřejňuje přesné bodové pořadí.  Myslím, že jsem se umístil někde v horní čtvrtině.

Jiří Kohl

 

Jirkovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při studiu na vysoké škole.

Zařazeno v kategoriích:

Soutěže
Úspěchy
Absolventi

Virtuální prohlídka