Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Anglické divadlo pro CMCZŠ Lerchova

Vydáno:

 | 

Autorka: Mgr. Alice Bílková

Třídy sekunda B a kvarta A si znovu zahrály anglické divadlo.

V pondělí 6. června se v naší aule předvedli v reprízách anglického divadla studentky a studenti tříd sekundy B a kvarty A. Po domluvě s vyučujícími anglického jazyka z Cyrilometodějské církevní základní školy na Lerchově ulici si obě třídy (v KA jedna skupina třídy), připomněly a oprášily svá vystoupení, která nacvičily v rámci našeho festivalu anglického divadla. Sekunda B zahrála Narnii a kvarta A autorské divadlo Jana Dlabáčka - Terrific television.  Studenti sekundy B v rámci následné debaty odpověděli žákům CMCŽ na jejich dotazy, týkající se přípravy a nácviku našeho divadla. Vyučující  i žáci z CMCZŠ velmi ocenili obě vystoupení a doufáme, že se jim stala možnou inspirací do budoucího studia. 

Všem studentkám i studentům uvedených tříd patří velký dík za pěkně provedená vystoupení i vzornou organizaci.

Zařazeno v kategoriích:

Anglický jazyk
Úspěchy
Žáci

Virtuální prohlídka