Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Prezentace ÚChB Mendelovy univerzity Brno na BIGY

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Jan Taraba, PhD.

7 fotografií

V rámci Přírodovědného bloku byl našim maturantů představen Ústav chemie a biochemie (ÚChB) Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 zavítali mezi naše maturanty zástupci z ÚChB Agro Mendelu a to konkrétně Ing. Dalibor Húska, Ph.D. a Bc. Veronika Pavlačková. První jmenovaný představil výzkumná pracoviště ÚChB, vysvětlil základní principy vědecké a výzkumné práce na Agronomické fakultě a zodpověděl dotazy týkající se této problematiky. Mimo jiné zde zazněly i témata jako Nanotechnologie a Nanomedicína, Molekulární biologie nebo „nové senzory“ a pokročilá instrumentální analýza (vis. přiložená prezentace). V další části paní Bc. Pavlačková představila možnosti studia na Agro. Mendelu, vysvětlila kritéria pro přijetí a mimo jiné předala i kontakt na studentskou ambasadorku pro případné dotazy. Jako jedna z hlavních myšlenek zde byla diskutována celková strategie Mendelovy univerzity v přístupu ke studentů, který je na rozdíl od jiných VŠ a univerzit velmi variabilní, osobní a adresný. Tímto respektem a podporou osobnosti jednotlivých studentů a jejich brzkým začleněním do výzkumných skupin dosahuje ÚChB vysoké prestiže svých absolventů, a to nejen u nás, ale i ve světě. Bližší informace jsou vedeny v přiložené prezentaci.

Zařazeno v kategoriích:

Zahraniční spolupráce
Chemie
Vybavenost

Virtuální prohlídka