Bigy logo
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Projektový týden sext a druhých ročníků sekce Fyzika/Chemie

Vydáno:

 | 

Autor: RNDr. Miloš Winkler

3 fotografie

Letos bychom chtěli, aby se studenti blíže seznámili se špičkovými pracovišti MU, VUT a firmy Thermofisher.

V pondělí a v úterý navštívíme na Ústavu chemie MU vědecké výukové centrum Bioskop. Zde absolvujeme dva kurzy. Vyzkoušíme si, jak probíhá v praxi analýza potravin a analýza DNA. Potom se v dalších laboratořích seznámíme s metodou NMR, plynovou chromatografií či infračervenou spektrometrií. Metody se využívají jak v lékařství, tak při analýze potravin i jiných materiálů. Práce v laboratořích bude probíhat od 9.00 do 15.00. Finanční náročnost bude 380 Kč na osobu (využíváme chemické materiály v laboratořích při vlastním měření).

Ve středu navštívíme výrobní prostory a laboratoře firmy Thermofisher. Poznáme výrobu špičkových zařízení, nejen elektronových mikroskopů. Nakonec si v aplikační laboratoři budeme moci sami zkusit práci na elektronovém mikroskopu. V úterý se dostaneme na VUT do laboratoří, kde si vyzkoušíme vysokoškolská praktika. Současně se seznámíme s vědeckou prací studentů VUT, kteří nás provedou svými laboratořemi. Práce v laboratořích bude probíhat od 9.00 do 13.00. Finanční náročnost je pro majitele „šalinkarty“ nulová.

V pátek budeme připravovat prezentaci toho, co jsme poznali či naměřili. Výstupem každého účastníka projektového týdne bude naměřený protokol z laboratoře VUT, dále společná prezentace získaných poznatků formou digitální prezentace a posteru. Počítejte s tím, že půjde skutečně o odbornou práci, ne o promrhaný čas.

Zařazeno v kategoriích:

Fyzika